Буџет и друга средства


Акти о раду службе


Јавне набавке


Кадровски план Агенције за борбу против корупције


Финансијски план


Извршење буџета


 

Основна средства

Списак основних средстава закључно са 31.12.2018.

Списак основних средстава закључно са 31.12.2017.

Списак основних средстава закључно са 31. 12. 2016.

Списак основних средстава закључно са 31. 12. 2015.

Списак основних средстава закључно са 31. 12. 2014.