Zorica Lugonja Bićanski

22/01/2021

Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu

Projekat je sproveden na području opštine Bečej, a finansijski je podržan iz budžeta RS preko Agencije za sprečavanje korupcije. Na mestu gde su vlast i moć najbliže građanima, u jedinicama lokalne samouprave, mogućnosti i potreba za građanskim učešćem u svim aspektima javnog života su najveće, a rezultati najvidljiviji. Učešće građana […]
22/01/2021

Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu

Projekat je sproveden na području opštine Bečej, a finansijski je podržan iz budžeta RS preko Agencije za sprečavanje korupcije. Na mestu gde su vlast i moć najbliže građanima, u jednicama lokalne samouprave, mogućnosti i potreba za građanskim učešćem u svim aspektima javnog života su najveće, a rezultati najvidljiviji. Učešće građana […]
29/12/2020

Nova članica Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Komisija za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine Bugarske pridružila se Mreži institucija za sprečavanje korupcije i time postala njena 30. članica, uz jednu posmatračku i četiri partnerske institucije. Mrežom će u 2021. godini predsedavati direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić, a potpredsednici će biti predstavnici Agencije […]
25/12/2020

Održana obuka za političke subjekte

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je onlajn obuku za političke subjekte (političke stranke i grupe građana) u vezi sa primenom Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podnošenju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o troškovima izborne kampanje. Praktični deo obuke sa instrukcijama za ispravno unošenje podataka u izveštaj dostupan je na YouTube kanalu  […]
24/12/2020

Direktor Agencije sa ministrom Vulinom o unapređenju saradnje

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom. Razgovarali su o dosadašnjoj saradnji u sprečavanju i borbi protiv korupcije, kao i mogućnostima za njeno unapređenje. Na sastanku je naglašen značaj zajedničkog delovanja i koordinacije svih nadležnih institucija, kako bi borba protiv korupcije bila […]
21/12/2020

Poziv političkim subjektima za učešće na onlajn obuci

Agencija za sprečavanje korupcije organizuje onlajn obuku za političke subjekte (političke stranke i grupe građana) u vezi sa primenom Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i podnošenju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o troškovima izborne kampanje. Onlajn obuka održaće se dana 24. decembra 2020. godine sa početkom u 10 časova. Pozivaju […]
08/12/2020

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije Republike Srbije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovala je međunarodnu onlajn konferenciju „Aktivnosti i saradnja tela za prevenciju korupcije u globalno novim uslovima”. Konferencija je okupila predstavnike nezavisnih institucija, pravosuđa, međunarodnih organizacija, civilnog društva, ministarstava i drugih državnih […]
01/12/2020

Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 (potpoglavlje Borba protiv korupcije)

U skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije i Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, Agencija za sprečavanje korupcije nadziraće sprovođenje potpoglavlja Borba protiv korupcije Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Imajući to u vidu, uz podršku projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013), izrađene su Smernice za izveštavanje o […]
27/11/2020

Vodič za primenu Programa obuke i Uputstva za obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

Agencija za sprečavanje korupcije je početkom septembra 2020. godine donela i objavila Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, kao i Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije. Kako bismo organima javne vlasti pomogli u sprovođenju novoustanovljene […]