14/12/2017

Konferencijom „Saradnja antikorupcijskih institucija u regionu“, Agencija obeležila Međunarodni dan borbe protiv korupcije

O potrebi i rezultatima međunarodne saradnje u cilju efikasne borbe protiv korupcije u Palati Srbija govorili su v.d. direktora Agencije Verka Atanasković, predsednik Odbora Agencije Dragan Mitrović, ministarka pravde Republike Srbije Nela Kuburović, ambasador Italije u Srbiji NJ.E. Đuzepe Manco i šef misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Andrea Oricio. Istaknuto […]
13/12/2017

Saopštenje Odbora Agencije

Na današnjoj sednici Odbor Agencije za borbu protiv korupcije je povodom izveštaja Konkursne komisije koja je pregledala konkursnu dokumentaciju pristiglu na javni konkurs za izbor direktora Agencije, doneo odluku da se odbacuje prijava jednog kandidata. Sa preostalih 11 kandidata, Konkursna komisija obaviće razgovore u toku sledeće nedelje, nakon čega će […]
10/11/2017

Istovremeno vršenje javne funkcije sa funkcijama u organima sportskih organizacija je suprotno Zakonu o Agenciji

U postupcima koji se vode pred Agencijom za borbu protiv korupcije uočena je učestala pojava da funkcioneri istovremeno uz javne funkcije vrše funkcije u organima sportskih organizacija (sportsko udruženje ili sportsko privredno društvo), što je suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u vezi sa Zakonom o […]
07/11/2017

Smanjenje rizika od korupcije i zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učesnici su dvodnevne radionice “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja se u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održava 6. i 7. novembra u Vrdniku. Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, pravna […]
07/11/2017

Sprovođenje UN Konvencije protiv korupcije

  Konferencija država članica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC), počela je juče u Beču i trajaće do 10. novembra. Kao najvažnije telo, kada je reč o primeni UNCAC, Konferencija je ustanovljena sa ciljem unapređenja kapaciteta država članica, jačanja saradnje u ispunjavanju ciljeva, promovisanja i nadzora nad primenom ovog dokumenta i […]
06/11/2017

Saopštenje Agencije povodom „Rajskih papira“

 Uvidom u Registar imovine i prihoda utvrđeno je da je ministar bez portfelja Nenad Popović Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio imovinu i prihode na način kako je to propisano Zakonom, na dan stupanja na funkciju. Da li će objavljene informacije biti relevantne za pokretanje postupka, na primer, vanredne provere […]
03/11/2017

Analiza postupanja u slučajevima povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti od 2011. do 31.08.2017. godine

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti odnosi se, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja. Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva za […]
01/11/2017

Kršikapa i Oricio: Nastavak saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i Misije OEBS-a u Srbiji

Unapređenje saradnje u oblasti usaglašavanja aktivnosti Agencije sa međunarodnim standardima na polju borbe protiv korupcije bila je tema današnjeg sastanka direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Majde Kršikape i ambasadora Andree Oricia, šefa Misije OEBS-a u Srbiji. Sastanku su prisustvovali i Tomazo Diegoli, savetnik za politička pitanja, Artur Grejem šef […]
01/11/2017

Podignuta optužnica u slučaju Sanje Mihailović po predstavci Slobodana Radišića

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, postupajući po predstavci Agencije za borbu protiv korupcije, podiglo optužnicu zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju u slučaju Sanje Mihailović, bivše direktorke “Triniti inžinjering” d.o.o. u stečaju. Takođe, 2. oktobra Viši sud u Beogradu doneo je naredbu kojom je naložio […]