14/02/2020

Regionalna konferencija o saradnji sa civilnim društvom i medijima

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvuju na regionalnoj radionici posvećenoj saradnji nacionalnih antikorupcijskih tela sa civilnim društvom i medijima. Radionica se održava u Strazburu pod okriljem Saveta Evrope i Mreže institucija za prevenciju korupcije NCPA u kojoj Agencija aktivno učestvuje. Na radionici su predstavljeni nalazi upitnika u oblasti saradnje […]
11/02/2020

Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za 2019. godinu, najkasnije do 01.03.2020. godine. Obrazac navedene evidencije preuzimate na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) pod nazivom: „Obrazac kataloga poklona“, koji je potrebno da popunite […]
11/02/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-14/2020-03 za 2020. godinu. Nabavka fizičko- tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekta u ulici Carice Milice broj 1 u Beogradu, Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja   Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o […]
06/02/2020

Počela prva obuka za lobistu u Srbiji

U Agenciji za borbu protiv korupcije počela je dvodnevna obuka prve grupe budućih lobista. Direktor Agencije Dragan Sikimić istakao je u pozdravnom govoru da je pred učesnicima obuke velika odgovornost jer iako je lobiranje zakonom regulisana aktivnost, istraživanja pokazuju da u mnogim zemljama građani ne razlikuju lobiranje od korupcije. „Od […]
05/02/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-12/2020-03 za 2020. godinu. Nabavka fotografske opreme za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije, Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.   Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31/01/2020

Obaveštenje o sprovođenju prve obuke za lobiste

 Povodom poziva direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 24.12.2019. godine o održavanju Prve obuke za lobistu 6. i 7. februar 2020. godine, Agencija obaveštava podnosioce zahteva da će, zbog velikog broja podnetih zahteva (46), Prva obuka za lobistu biti održana u tri termina, prema sledećem rasporedu: I – 6. […]
30/01/2020

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Nišu

Pripremu za kontrolu izborne kampanje Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi nizom obuka budućih terenskih posmatrača, koji će neposrednim posmatranjem na terenu prikupljati relevantne informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji i troškovima izborne kampanje. Posle Beograda i Kragujevca obuka je održana u niškom Regionalnom […]
29/01/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-19/2020-03 za 2020. godinu Javna nabavka male vrednosti Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima   Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu […]
28/01/2020

Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja ciklus obuke posmatrača izbornih kampanja

Efikasna kontrola izbornih kampanja važan je zadatak Agencije za borbu protiv korupcije u izbornoj godini. Današnjom obukom u Kragujevcu budućim terenskim posmatračima i koordinatorima predočeni su principi rada, organizacija monitoringa kao i svi modeli izveštavanja o troškovima promocije izbornih programa i učesnika na izborima. Po završenoj obuci radi provere usvojenog […]