АРХИВА

pdf_small Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава оцд (29. март 2018.)

pdf_smallПравилник о посматрачима изборних кампања – 20.01.2016.

pdf_smallПравилник о систематизацији радних места (октобар 2015.)

pdf_small Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције (21.01.2015)

pdf_smallПравилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције (04.11.2014)

pdf_smallПравилник о буџетском рачуноводству у стручној служби Агенције за борбу против корупције (24.04.2012)

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције и Одлука (03.12.2014)pdf_smallПравилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Агенцији за борбу против корупције (13.03.2014)

pdf_smallПравилник о посматрачима изборне кампање, пречишћен текст (07.11.2011. и 14.05.2013)

pdf_smallПравилник о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 25/2012 i 31/2013)

pdf_smallПравилник о попуњавању радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције (фебруар 2015)