Agencija posmatra izbore u opštini Vrbas
10/10/2013
Saopštenje za javnost, 16. oktobar 2013. godine
16/10/2013

Aktivnosti (OCD)

print
26. april 2017.

Danas je u prostorijama Agencije održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u praćenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije. Na sastanku su razmenjena mišljenja o mogućnostima alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje “Borba protiv korupcije”, za koje će Agencija u prvoj polovini maja raspisati javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva.

Tokom diskusije učesnici su istakli nekoliko izazova u dosadašnjem praćenju sprovođenja strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije: nemogućnost dolaženja do podataka od nadležnih institucija, nedostatak analize kvaliteta mera sprovedenih na osnovu strateških dokumenata i pitanje promocije i uticaja koji alternativni izveštaji imaju u javnosti.

Učesnici su zaključili da je neke od navedenih problema moguće prevazići organizacijom sastanaka sa nadležnim institucijama na kojima bi se objasnio značaj alternativnog izveštavanja i dostavljanja informacija civilnom društvu, jačom promocijom rezultata alternativnih izveštaja, posebno na društvenim mrežama i organizovanjem sastanaka sa predstavnicima administracije Evropske unije na kojima bi bili predstavljeni glavni nalazi ovih izveštaja.

Sve sugestije i komentare koji su izneti tokom sastanka Agencija će iskoristiti za formulisanje teksta uputstva za konkurisanje. Agencija se zahvaljuje svim učesnicima na konstruktivnom doprinosu tokom diskusije.


31. maj 2016.

Danas je u Nišu održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) koji je Agencija za borbu protiv korupcije organizovala sa ciljem uspostavljanja kontinuiranih konsultacija sa OCD kako bi se pružila podrška njihovom aktivnom učešću u borbi protiv korupcije.

Tema sastanka je bila: „Organizacije civilnog društva kao kontrolori rada organa javne vlasti“ a na sastanku su predstavljena iskustva OCD u kontroli rada organa javne vlasti i sukoba interesa funkcionera i vođeni razgovori o uzrocima i pojavnim oblicima korupcije na lokalnom nivou.

Na skupu su govorili novinar Predrag Blagojević iz portala Južne vesti, Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Ivan Topalović, direktor organizacije Proaktiv. Ispred Agencije za borbu protiv korupcije, prisutnima su se obratili Vladan Joksimović, zamenik direktora i Verka Atanasković iz Sektora za rešavanje o sukobu interesa.

Tokom diskusije, učesnici su istakli važnost edukacija o pomenutim temama i nadležnostima Agencije, neophodnost hitnih izmena Zakona o Agenciji, kao i potrebu za češćim održavanjem okruglih stolova i umrežavanjem OCD sa ciljem razmene informacija i zajedničkog delovanja na lokalnom nivou.

Sastanku je prisustvovalo 11 predstavnika iz 9 organizacija.

Ovo je peti po redu sastanak sa OCD koji Agencija organizuje od početka primene Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine, a prvi u 2016. godini. Prethodi sastanci održani su u Beogradu i Novom Sadu.

Galerija


29. novembar 2016.

Uključivanje građana i otvorenost institucija za deljenje informacija i podataka ključni su za uspeh građanskih inicijativa vezanih za prevenciju korupcije, zaključili su na zajedničkom sastanku predstavnici organizacija civilnog društva i Agencije za borbu protiv korupcije. Sastanak je održan 29. novembra u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije i imao je za cilj da predstavi iskustva organizacija civilnog društva u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija na projektima koji se bave prevencijom korupcije.

Kao primeri prakse upotrebe informacionih tehnologija u prevenciji korupcije predstavljena su dva portala: http://integrist.net/ i http://budzeti.rs/, a o svojim iskustvima u radu na navedenim portalima govorili su Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja i Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih.

Zoran Gavrilović je naglasio da portal Integrist, između ostalog, ima za cilj da promoviše partnerstvo sa građanima i da im pruži šansu da se na drugačiji način bore protiv korupcije, a ne samo kao uzbunjivači. Na portalu građani mogu da prijavljuju nepravilnosti, ali, pored toga, da nominuju osobe od integriteta i tako doprinesu da integritet postane vrednost, a ljudi od integriteta budu poštovani i cenjeni.

Govoreći o nastanku portala http://budzeti.rs/, Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih naglasio je da transparentnost budžeta omogućava građanima da prate tok trošenja novca na lokalu i da utiču na njegovu izmenu. Samo u prošloj godini, ovo udruženje je prateći javne nabavke uspelo da utiče na izmenu preko 150 konkursnih dokumentacija u postupcima javnih nabavki.

Učesnici su se složili da javni pritisak daje konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i da je potrebno pokrenuti javne institucije da postanu otvorene prema deljenju informacija i podataka. Navodeći da je deljenje informacija jedno od gorućih problema prilikom sprovođenja projekata ovog tipa, učesnici su se složili da tema sledećeg sastanka bude upravo problem razmene podataka između OCD i javnih institucija.

Sastanci sa organizacijama civilnog društva deo su mera propisanih merom 4.5.3. iz Revidiranog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i sprovode se dva puta godišnje u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije.


1. oktobar 2015.

DSCN1617Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) održan je u Novom Sadu u sredu 30. septembra 2015. godine, sa početkom u 11:00 u prostorijama hotela „Centar“. Na sastanak su pozvane OCD sa teritorije Vojvodine.

Ovaj sastank četvrti je u nizu koji je Agencija organizovala sa ciljem uspostavljanja sistema kontinuiranih konsultacija sa OCD u oblasti borbe protiv korupcije (mera 4.5.6 iz Akconog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupicije od 2013. do 2018. godine) i povećanja aktivnog učešća OCD u borbi protiv korupcije.

Na sastanku su bili predstavljeni rezultati istraživanja uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou koje je sprovela Agencija za borbu protiv korupcije, a koji treba da prethode lokalnim i pokrajinskim antikorupcijskim javnim politikama, odnosno akcionim planovima za borbu protiv korupcije. Tema sastanka su bili i mogući oblici saradnje organizacija civilnog društva sa Agencijom za borbu protiv korupcije.

Sastanak je imao za cilj da se do sada identifikovane oblasti iz analize uzroka korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou verifikuju i dopune primerima, odnosno da se dopune oblasti i rizici za nastanak korupcije iz perspektive, na osnovu iskustava i zapažanja civilnog društva.

Predstavnici organizacija civilnog društva aktivno i konstruktivno su analizirali stanje u različitim oblastima funkcionisanja javnog sektora, a posebno u delu koji se odnosi na interakcije između javnog i civilnog sektora, uzroka i oblika korupcije koji nastaju na toj relaciji, kao i mogućih mera za suzbijanje korupcije u toj oblasti. U toku diskusije dobijene su korisne informacije i podaci koji mogu biti ugrađeni u buduće modele lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih planova.

U toku diskusije, predstavnici Agencije su organizacijama civilnog društva ukazali na moguće i potrebne načine uključivanja civilnog društva u proces osmišljavanja, praćenja i vrednovanja lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih mehanizama i planova.

Na sastanku je bilo prisutno 16 učesnika iz 11 organizacija koje su u svojoj praksi vršile monitoring rada državnih organa, ili su imale projekte u oblasti borbe protiv korupcije. Sedam učesnika je iz organizacija koje se bave medijima ili svoje aktivnosti sprovode putem javnih glasila (Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novosadska novinarska škola i Zelena inicijativa); dve organizacije su omladinske (Centar za omladinski rad i Studenska unija Srbije); razvojem građanskog društva bave se Centar za regionalizam, Europolis, Fondacija za razvoj domaćinstva, Evropska Vojvodina (deo Evropskog pokreta Srbije), Svet i Dunav (članica Danube Civil Societe Forum – međunarodne mreže organizacija zemalja podunavskog regiona) i Društvo za borbu protiv korupcije (DRPKO).

Foto galerija


22. maj 2015.

U Beogradu je danas održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) koji je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije. Ovi sastanci predstavljaju meru iz Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije od 2013. do 2018. godine i njihov cilj je podizanje kapaciteta OCD za aktivnije uključivanje u borbu protiv korupcije.

Sastanku je prisustvovalo 18 predstavnika iz 16 organizacija.

Na sastanku su predstavljeni alternativni izveštaji o sprovođenju Nacionalne strategije i pratećeg Akcionog plana koje su izradile OCD, a čiji su zaključci korišćeni u završnom, godišnjem izveštaju Agencije o sprovođenju Strategije i Akcionog plana. Ovaj vid uključivanja OCD u praćenje javnih politika predstavlja usamljeni primer u Srbiji i poruka je da institucije nadležne za sprovođenje i praćenje sprovođenja nacionalnih strategija treba da uključuju civilno društvo.

Nakon toga je predstavljen novi konkurs Agencije za dodelu finansijskih sredstava OCD za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana za naredni period.

U delu sastanka predviđenom za diskusiju, prisutni predstavnici OCD govorili su o tome koji su načini da se podaci i iskustva koje imaju u svom radu iskoriste za potrebe alternativnog izveštavanja. Predstavnici određenih organizacija izneli su iskustva iz svojih svakodnevnih aktivnosti. Nalaze i saznanja ponudili su ostalim učesnicima sastanka kao pomoć u izradi budućih alternativnih izveštaja.

Predloženo je i da ubuduće Agencija kreira indikatore za praćenje efekata ispunjenih mera iz Akcionog plana, kako bi se stekao uvid u to – u kojoj meri su aktivnosti koje su ostvarene zapravo dale rezultate u praksi.

Predstavnici pojedinih organizacija predstavili su svoj rad, iskustva i rezultate u sprovođenju antikorupcijskih projekata i predložili da se ova iskustva i rezultati razmene preko formirane mejling liste.

Poziv organizacijama civilnog društva na konsultativni sastanak


 

Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva organizacije civilnog društva (OCD) na koordinacioni sastanak koji se organizuje sa ciljem uspostavljanja sistema stalne koordinacije OCD u borbi protiv korupcije i povećanja aktivnog učešća OCD u borbi protiv korupcije – u sredu, 19. novembra 2014. godine, sa početkom u 10:00, u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd, istočni ulaz, sala 233 na 2. spratu.

 Poziv sa uslovima za prijavljivanje

 Agenda sastanka

Saopštenje sa sastanka


14. maj 2013.

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom u junu 2013. godine priprema konferenciju kojom želi da pomogne jačanje uloge organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije, kao i da promoviše saradnju Agencije sa njima.

Agencija poziva predstavnike organizacija civilnog društva da najkasnije do 20. maja popune Upitnik koji treba da omogući prikupljanje podataka o organizacijama koje se bave pitanjima korupcije ili to žele u budućnosti, kakve su im potrebe u vezi sa ulogom Agencije i da li bi želela da prisustvuju konferenciji.

Molimo vas da odvojite malo vreme za popunjavanje upitnika i pošaljete ga na e-mail adresu: miodrag.skundric@acas.rs

Ovde možete preuzeti

Upitnik za OCD