Агенција посматра изборе у општини Врбас
10/10/2013
Саопштење за јавност, 16. октобар 2013. године
16/10/2013

Активности (ОЦД)

print
9. јун 2020

4. Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији

Партнерство за отворену управу (ПОУ) представља добровољну, мултилатералну иницијативу чији је циљ да осигура обавезе влада према својим грађанима, у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија ради јачања система управљања.

Представници Агенције за борбу против корупције активно учествују у оквиру процеса израде четвртог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022. године.

Као чланови Посебне међуминистарске радне групе, коју чине представници органа државне управе, служби Народне скупштине и Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници девет организација цивилног друштва изабраних путем јавног позива, доприносе успостављању ширег консултативног процеса.

Охрабрујемо све заинтересоване организације цивилног друштва да се укључе, и на самом почетку израде Акционог плана, када се утврђују приоритети и обавезе које ће садржати планирани документ, изнесу своје предлоге.

У оквиру наступајућих консултативних састанака Агенција за борбу против корупције ће учествовати на састанцима са темом Учешће јавности и Интегритет власти.


26. април 2017.

Данас је у просторијама Агенције одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва које имају искуства у праћењу стратешких докумената у области борбе против корупције. На састанку су размењена мишљења о могућностима алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље “Борба против корупције”, за које ће Агенција у првој половини маја расписати јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва.

Током дискусије учесници су истакли неколико изазова у досадашњем праћењу спровођења стратешких докумената у области борбе против корупције: немогућност долажења до података од надлежних институција, недостатак анализе квалитета мера спроведених на основу стратешких докумената и питање промоције и утицаја који алтернативни извештаји имају у јавности.

Учесници су закључили да је неке од наведених проблема могуће превазићи организацијом састанака са надлежним институцијама на којима би се објаснио значај алтернативног извештавања и достављања информација цивилном друштву, јачом промоцијом резултата алтернативних извештаја, посебно на друштвеним мрежама и организовањем састанака са представницима администрације Европске уније на којима би били представљени главни налази ових извештаја.

Све сугестије и коментаре који су изнети током састанка Агенција ће искористити за формулисање текста упутства за конкурисање. Агенција се захваљује свим учесницима на конструктивном доприносу током дискусије.


31. мај 2016.

Данас је у Нишу одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је Агенција за борбу против корупције организовала са циљем успостављања континуираних консултација са ОЦД како би се пружила подршка њиховом активном учешћу у борби против корупције.

Тема састанка је била: „Организације цивилног друштва као контролори рада органа јавне власти“ а на састанку су представљена искуства ОЦД у контроли рада органа јавне власти и сукоба интереса функционера и вођени разговори о узроцима и појавним облицима корупције на локалном нивоу.

На скупу су говорили новинар Предраг Благојевић из портала Јужне вести, Младен Јовановић из Националне коалиције за децентрализацију и Иван Топаловић, директор организације Проактив. Испред Агенције за борбу против корупције, присутнима су се обратили Владан Јоксимовић, заменик директора и Верка Атанасковић из Сектора за решавање о сукобу интереса.

Током дискусије, учесници су истакли важност едукација о поменутим темама и надлежностима Агенције, неопходност хитних измена Закона о Агенцији, као и потребу за чешћим одржавањем округлих столова и умрежавањем ОЦД са циљем размене информација и заједничког деловања на локалном нивоу.

Састанку је присуствовало 11 представника из 9 организација.

Ово је пети по реду састанак са ОЦД који Агенција организује од почетка примене Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, а први у 2016. години. Претходи састанци одржани су у Београду и Новом Саду.

Галерија


29. новембар 2016.

Укључивање грађана и отвореност институција за дељење информација и података кључни су за успех грађанских иницијатива везаних за превенцију корупције, закључили су на заједничком састанку представници организација цивилног друштва и Агенције за борбу против корупције. Састанак је одржан 29. новембра у просторијама Агенције за борбу против корупције и имао је за циљ да представи искуства организација цивилног друштва у примени информационо-комуникационих технологија на пројектима који се баве превенцијом корупције.

Као примери праксе употребе информационих технологија у превенцији корупције представљена су два портала: http://integrist.net/ и http://budzeti.rs/, а о својим искуствима у раду на наведеним порталима говорили су Зоран Гавриловић из Бироа за друштвена истраживања и Александар Ђекић из Бечејског удружења младих.

Зоран Гавриловић је нагласио да портал Интегрист, између осталог, има за циљ да промовише партнерство са грађанима и да им пружи шансу да се на другачији начин боре против корупције, а не само као узбуњивачи. На порталу грађани могу да пријављују неправилности, али, поред тога, да номинују особе од интегритета и тако допринесу да интегритет постане вредност, а људи од интегритета буду поштовани и цењени.

Говорећи о настанку портала http://budzeti.rs/, Александар Ђекић из Бечејског удружења младих нагласио је да транспарентност буџета омогућава грађанима да прате ток трошења новца на локалу и да утичу на његову измену. Само у прошлој години, ово удружење је пратећи јавне набавке успело да утиче на измену преко 150 конкурсних документација у поступцима јавних набавки.

Учесници су се сложили да јавни притисак даје конкретне резултате у борби против корупције и да је потребно покренути јавне институције да постану отворене према дељењу информација и података. Наводећи да је дељење информација једно од горућих проблема приликом спровођења пројеката овог типа, учесници су се сложили да тема следећег састанка буде управо проблем размене података између ОЦД и јавних институција.

Састанци са организацијама цивилног друштва део су мера прописаних мером 4.5.3. из Ревидираног акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и спроводе се два пута годишње у организацији Агенције за борбу против корупције.


1. октобар 2015.

DSCN1617Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) одржан је у Новом Саду у среду 30. септембра 2015. године, са почетком у 11:00 у просторијама хотела „Центар“. На састанак су позване ОЦД са територије Војводине.

Овај састанк четврти је у низу који је Агенција организовала са циљем успостављања система континуираних консултација са ОЦД у области борбе против корупције (мера 4.5.6 из Акцоног плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупиције од 2013. до 2018. године) и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције.

На састанку су били представљени резултати истраживања узрока и појавних облика корупције на локалном и покрајинском нивоу које је спровела Агенција за борбу против корупције, а који треба да претходе локалним и покрајинским антикорупцијским јавним политикама, односно акционим плановима за борбу против корупције. Тема састанка су били и могући облици сарадње организација цивилног друштва са Агенцијом за борбу против корупције.

Састанак је имао за циљ да се до сада идентификоване области из анализе узрока корупције на локалном и покрајинском нивоу верификују и допуне примерима, односно да се допуне области и ризици за настанак корупције из перспективе, на основу искустава и запажања цивилног друштва.

Представници организација цивилног друштва активно и конструктивно су анализирали стање у различитим областима функционисања јавног сектора, а посебно у делу који се односи на интеракције између јавног и цивилног сектора, узрока и облика корупције који настају на тој релацији, као и могућих мера за сузбијање корупције у тој области. У току дискусије добијене су корисне информације и подаци који могу бити уграђени у будуће моделе локалних и покрајинских антикорупцијских планова.

У току дискусије, представници Агенције су организацијама цивилног друштва указали на могуће и потребне начине укључивања цивилног друштва у процес осмишљавања, праћења и вредновања локалних и покрајинских антикорупцијских механизама и планова.

На састанку је било присутно 16 учесника из 11 организација које су у својој пракси вршиле мониторинг рада државних органа, или су имале пројекте у области борбе против корупције. Седам учесника је из организација које се баве медијима или своје активности спроводе путем јавних гласила (Независно друштво новинара Војводине, Новосадска новинарска школа и Зелена иницијатива); две организације су омладинске (Центар за омладински рад и Студенска унија Србије); развојем грађанског друштва баве се Центар за регионализам, Еурополис, Фондација за развој домаћинства, Европска Војводина (део Европског покрета Србије), Свет и Дунав (чланица Danube Civil Societe Forum – међународне мреже организација земаља подунавског региона) и Друштво за борбу против корупције (ДРПКО).

Фото галерија


22. мај 2015.

У Београду је данас одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је организовала Агенција за борбу против корупције. Ови састанци представљају меру из Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије од 2013. до 2018. године и њихов циљ је подизање капацитета ОЦД за активније укључивање у борбу против корупције.

Састанку је присуствовало 18 представника из 16 организација.

На састанку су представљени алтернативни извештаји о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана које су израдиле ОЦД, а чији су закључци коришћени у завршном, годишњем извештају Агенције о спровођењу Стратегије и Акционог плана. Овај вид укључивања ОЦД у праћење јавних политика представља усамљени пример у Србији и порука је да институције надлежне за спровођење и праћење спровођења националних стратегија треба да укључују цивилно друштво.

Након тога је представљен нови конкурс Агенције за доделу финансијских средстава ОЦД за реализацију пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана за наредни период.

У делу састанка предвиђеном за дискусију, присутни представници ОЦД говорили су о томе који су начини да се подаци и искуства које имају у свом раду искористе за потребе алтернативног извештавања. Представници одређених организација изнели су искуства из својих свакодневних активности. Налазе и сазнања понудили су осталим учесницима састанка као помоћ у изради будућих алтернативних извештаја.

Предложено је и да убудуће Агенција креира индикаторе за праћење ефеката испуњених мера из Акционог плана, како би се стекао увид у то – у којој мери су активности које су остварене заправо дале резултате у пракси.

Представници појединих организација представили су свој рад, искуства и резултате у спровођењу антикорупцијских пројеката и предложили да се ова искуства и резултати размене преко формиране мејлинг листе.

Позив организацијама цивилног друштва на консултативни састанак


 

Агенција за борбу против корупције, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, позива организације цивилног друштва (ОЦД) на координациони састанак који се организује са циљем успостављања система сталне координације ОЦД у борби против корупције и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције – у среду, 19. новембра 2014. године, са почетком у 10:00, у Палати Србија, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, источни улаз, сала 233 на 2. спрату.

 Позив са условима за пријављивање

 Агенда састанка

Саопштење са састанка


14. мај 2013.

Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом у јуну 2013. године припрема конференцију којом жели да помогне јачање улоге организација цивилног друштва у борби против корупције, као и да промовише сарадњу Агенције са њима.

Агенција позива представнике организација цивилног друштва да најкасније до 20. маја попуне Упитник који треба да омогући прикупљање података о организацијама које се баве питањима корупције или то желе у будућности, какве су им потребе у вези са улогом Агенције и да ли би желела да присуствују конференцији.

Молимо вас да одвојите мало време за попуњавање упитника и пошаљете га на e-mail адресу: miodrag.skundric@acas.rs

Овде можете преузети

Упитник за ОЦД