Agencija će sa posebnom pažnjom pratiti primenu Zakona o ozakonjenju objekata

Agencija apeluje da napad na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović bude hitno istražen
23/11/2015
Zajedničko saopštenje za javnost Saveta i Agencije
23/11/2015

Agencija će sa posebnom pažnjom pratiti primenu Zakona o ozakonjenju objekata

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije izražava zabrinutost što iz Zakona o ozakonjenju objekata nisu otklonjeni rizici korupcije kojima se omogućava ostvarivanje partikularnih interesa, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti i dovođenje u neravnopravan položaj građana za koje neće važiti propisane privilegije.

Iako je usvajanjem amandmana precizirano da do ozakonjenja nezakonito izgrađenih vikendica i kuća za odmor može doći jedino u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, ukoliko se ne nalaze u zaštitnim zonama prema posebnim zakonima, ostaje pitanje šta opravdava povoljniji pravni režim za njihove vlasnike u odnosu na vlasnike svih drugih nezakonito izgrađenih objekata u ovim područjima. Utisak je da se ovakvim rešenjem čini ustupak licima koja su pre donošenja ovog zakona nezakonito sagradila vikendice ili kuće za odmor u ovim područjima, iako ovi objekti ne služe za zadovoljenje egzistencijalnih potreba, a koje bi jedine mogle predstavljati razuman izuzetak sa stanovišta javnog interesa.

Još jednom skrećemo pažnju da se nepreciznim izuzecima kod uslova za ozakonjenje otvara prostor za legalizaciju pojedinih objekata izgrađenih na područjima na kojima inače ne bi smelo da se gradi. Poseban problem predstavlja to što Zakon pruža mogućnost preispitivanja konačnih rešenja o rušenju i naknadne legalizacije objekata, a sve to na osnovu lanca diskrecionih ocena.

Imajući u vidu navedeno, Agencija za borbu protiv korupcije će sa posebnom pažnjom u predstojećem periodu pratiti primenu ovog zakona i o svojim nalazima redovno obaveštavati javnost.