Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  14.11.2018
  28.01.2013
  07.12.2012

И Име и презиме

Име и презиме Иван Карл

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Секретар Градска управа града Београда Град Месечно 110.000,00 RSD 15.10.2018-
- Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије (члан Програмског савета) Јавни Месечно 17.000,00 RSD 22.02.2017-
- Радиодифузна Установа Војводине РТВ Нови Сад (Коментатор колумниста на web сајту) Јавни Месечно 100.000,00 RSD 01.10.2018-
- "MTS AntenaTV" д.о.о. Београд (Председник надзорног одбора) Јавни Месечно 45.000,00 RSD 01.09.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, Двоипособан, 76 м2 1/1 Уговор о поклону
Гаразно место, , 9 м2 1/1 Уговор о поклону

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Hyundai 2018 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 14.11.2018