Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  23.01.2018
  11.08.2016
  28.01.2015
  26.05.2014

И Име и презиме

Име и презиме Јасмина Палуровић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Градоначелник Град Крушевац Град Месечно 96.981,85 RSD 25.12.2017-
Председник Скупштине Града Скупштина града Крушевца Град Месечно 78.296,68 RSD 22.06.2016-25.12.2017

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Крушевац, 23.01.2018