Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  28.01.2020
  22.01.2019
  22.01.2018
  24.07.2017
  06.09.2016

И Име и презиме

Име и презиме Ана Брнабић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Председник Владе Влада Републике Србије Република Месечно 110.164,00 RSD 29.06.2017-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан и поткровље, , 327,82 м2 1/1 Куповина
Гаража, , 19 м2 1/1 Куповина
Кућа, Четворособна, 167 м2 1/1 Наследство
Кућа, једнособна, 30 м2 1/1 Наследство
Гробно место, 1/1 Право коришћења
Земљиште у више катастарских општина, 1/1 Наследство

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Toyota - Rav4 2010 лизинг

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 22.01.2018