Извештај имовине

Повратак





Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  08.03.2017
  28.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме МАРКО ПЕТРАШИНОВИЋ

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан Општинског већа Општина Трстеник Општина Месечно 49.820,74 RSD 28.09.2008-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Шуме, њиве, воћњаци, ливаде, виногради, , 3.09.83 ха 1/1 Наследство
Кућа и помоћни објекат, , - 1/1 Наследство
Кућа, саграђена пре више од 100. година, - 1/1 Наследство

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Југо 55 1999 -

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 28.01.2010