Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  18.12.2017
  31.07.2013
  01.02.2010

И Име и презиме

Име и презиме Драгољуб Станојевић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Директор Средња школа Варварин Република Месечно 50.986,00 RSD 22.06.2009-26.06.2013
Директор Средња школа Варварин Република Месечно 60.470,78 RSD 26.06.2013-
Одборник Скупштина општине Варварин Општина Квартално 3.000,00 RSD 01.06.2012-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, Двособан, 64 м2 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Рено клио 2003 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Варварин, 31.07.2013