Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  25.01.2018
  25.09.2017

И Име и презиме

Име и презиме Радмила Максимовић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан већа Град Крушевац Град Месечно 0,00 RSD 08.07.2016-
- Дом здравља Крушевац (Специјалиста. мед. биохемије) Јавни Месечно 68.000,00 RSD 01.09.2015-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Крушевац, 25.09.2017