Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  19.03.2018
  31.01.2018
  08.08.2017
  11.01.2017
  07.12.2016
  29.07.2016
  30.06.2016
  29.01.2016
  15.05.2014

И Име и презиме

Име и презиме Милена Турк

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 96.166,00 RSD 03.06.2016-
- Прва Петолетка (Замрзла радни однос) Јавни Месечно 27.000,00 RSD 07.06.2013-12.11.2014

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Трстеник, 08.08.2017