Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  14.03.2017
  18.01.2013
  09.11.2012
  29.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме Раде Лепенац

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан Општинског већа Општина Трстеник Општина Месечно 53.687,49 RSD 24.06.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, гарсоњера, 35м2 1/1 надоградња
Њива, , 1.29.62 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Трстеник, 14.03.2017