Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  07.03.2017

И Име и презиме

Име и презиме Милован Васић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан Општинског већа Општина Трстеник Општина Месечно 25.400,00 RSD 01.12.2016-
- Телеком Србија А.Д., Београд (Запослен) Јавни Месечно 45.000,00 RSD 01.07.1997-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, трособан, 84 м2 1/2 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Трстеник, 07.03.2017