Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  28.03.2017

И Име и презиме

Име и презиме Душан Ивановић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Заменик Председника Скупштине Општина Трстеник Општина Месечно 41.000,00 RSD 24.06.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, две етаже, 190 м2 1/1 Инвеститор
Пословни простор, , 100 м2 1/1 Куповина
Пословни простор, , 250 м2 1/1 Инвеститор

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Пежо 307 2003 Куповина
Аутомобил BMW 320 2007 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Трстеник, 28.03.2017