Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  24.12.2016

И Име и презиме

Име и презиме Зоран Илић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан већа Општина Трстеник Општина Месечно 25.000,00 RSD 07.07.2016-
- Дом здравља "Др Сава Станојевић" (Лекар специјалиста) Јавни Месечно 75.000,00 RSD 01.11.1982-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Wolsvagen Polo 2004 Куповина
Аутомобил Dachia Sandero 2010 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Почековина, 24.12.2016