Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  13.06.2019
  19.10.2016
  09.01.2015

И Име и презиме

Име и презиме Војкан Павић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Заменик Председника Општине Општина Варварин Општина Месечно 71.985,56 RSD 18.12.2014-09.06.2016
Председник Општине Општина Варварин Општина Месечно 71.985,56 RSD 09.06.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, -, 440 м2 1/1 Наследство
Њива, , 1.8 ха 1/1 Наследство

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Голф 3 1993 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Варварин, 19.10.2016