Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  20.07.2016
  08.11.2012

И Име и презиме

Име и презиме Герасим Атанасковић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Председник Скупштина општине Трстеник Општина Месечно 76.000,00 RSD 24.06.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, -, 120 м2 1/3 Наследство

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Форд мондео 2008 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Страгари, 20.07.2016