Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  04.01.2017
  18.08.2016
  11.08.2016
  09.08.2012

И Име и презиме

Име и презиме Бобан Џунић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Председник Градска Општина Палилула Општина Месечно 94.476,00 RSD 14.07.2012-19.06.2016
- ЈП ЕПС Београд (Директор огранка Електродистрибуција Ниш) Јавни Месечно 140.035,85 RSD 27.07.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, Етажа, 74 м2 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Тојота Рав 4 2006 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Ниш, 04.01.2017