Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  10.08.2016
  28.06.2016
  02.02.2015
  12.11.2014
  14.05.2014
  08.11.2012

И Име и презиме

Име и презиме Братимир Васиљевић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Председник Градска општина Пантелеј Општина Месечно 92.728,00 RSD 15.07.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, двособан, 67 м2 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Ниш, 10.08.2016