Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  11.01.2019
  14.06.2018
  04.08.2016
  29.01.2016
  12.09.2014
  15.08.2012

И Име и презиме

Име и презиме Дарко Булатовић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Градоначелник Град Ниш Република Месечно 91.268,00 RSD 11.07.2016-
Одборник Скупштина градске општине Црвени Крст Општина Месечно 10.210,00 RSD 22.06.2016-25.07.2016
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Пензионер) Република Месечно 51.331,00 RSD 01.06.2005-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, Двособан, 64,86 м2 1/1 Закупац војног стана

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Рено Меган 1998 Куповина
Аутомобил Ауди 6 2007 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Ниш, 04.08.2016