Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  02.02.2018
  29.07.2016
  14.05.2014
  29.01.2013

И Име и презиме

Име и презиме Весна Ракоњац

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 105.000,00 RSD 12.05.2016-
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 105.000,00 RSD 16.04.2014-12.05.2016

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Крушевац, 29.07.2016