Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  30.01.2019
  30.01.2018
  08.08.2016
  01.07.2016
  26.01.2016
  30.01.2015
  16.05.2014
  31.01.2014
  31.01.2013
  30.01.2010
  30.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме Синиша Максимовић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 95.617,00 RSD 16.04.2014-03.06.2016

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, једноспратна, 89м2 1/2 Наследство
Помоћни објекат, -, 34м2 1/2 Наследство
Кућа, -, 47м2 1/2 Наследство
Кућа, -, 11м2 1/2 Наследство
Виноград, , 6,85а 1/2 Наследство
ливаде, пашњаци, шуме, , 5,38,58xа 1/2 Наследство
земљиште, , 6,06ари 1/4 Наследство
Стан, двособан, 55м2 1/1 Откуп

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Рено Сеник 2006 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Крушевац, 01.07.2016