Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  31.01.2019
  14.05.2018
  30.01.2018
  26.06.2016
  30.01.2016
  14.07.2015
  17.02.2015
  15.05.2014

И Име и презиме

Име и презиме Драгана Баришић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 27.000,00 RSD 16.04.2014-
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 70.000,00 RSD 28.01.2016-
Члан управног одбора Завод за Јавно здравље Република Месечно 10.000,00 RSD 27.09.2013-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, двособан, 49 м2 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Opel Corsa 1.2 2005 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Крушевац, 26.06.2016