Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  24.10.2018
  23.06.2016
  03.04.2015
  15.05.2014
  28.01.2014
  19.06.2013
  27.03.2013
  28.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме Александар Мартиновић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Председник Скупштине Општине Скупштина општине Рума Општина Месечно 25.000,00 RSD 26.11.2013-10.06.2016
Председник надзорног одбора Галеника а.д. Јавни Месечно 64.830,00 RSD 28.02.2013-15.05.2014
Председник управног одбора Агенција за приватизацију Република Месечно 54.000,00 RSD 05.04.2013-22.05.2014
- Правни факултет у Новом Саду (Наставна и научно-истраживачка) Јавни Месечно 70.000,00 RSD 01.10.2012-
- Правни факултет у Новом Саду (Наставна и научно-истраживачка) Јавни Месечно 60.000,00 RSD 01.10.2012-
- Правни факултет у Новом Саду (Наставна и научно-истраживачка) Јавни Месечно 19.000,00 RSD 01.10.2012-
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 30.000,00 RSD 16.04.2014-03.06.2016
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 30.000,00 RSD 03.06.2016-
Одборник Скупштина општине Рума Општина Месечно 25.000,00 RSD 20.05.2012-10.06.2016
Одборник Скупштина општине Рума Општина Месечно 25.000,00 RSD 10.06.2016-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, Једноспратна, 100 м2 1/1 Уговор о поклону
Стан, Двособан, 60 м2 1/2 Куповина
Њива, , 56 ари 1/1 Уговор о поклону

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Ауди А4 2004 Куповина
Аутомобил Пасат 2000 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 23.06.2016