Извештај имовине

Повратак





Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  14.01.2019
  18.01.2018
  20.02.2017
  01.02.2016
  21.10.2015
  07.08.2015
  27.01.2015
  15.01.2013

И Име и презиме

Име и презиме Мирољуб Ћосић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
- Град Крушевац (Помоћник Градоначелника) Град Месечно 68.780,00 RSD 20.07.2012-
Члан управног одбора Банка Поштанска штедионица а.д. Београд Сопствени Месечно 120.000,00 RSD 15.08.2015-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, једноспратна, 120 м2 1/1 Наследство
Гаража, , 12 м2 1/1 Наследство
Пословни простор, , 36 м2 1/1 Изградња

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Hyndai- I 30 2008 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Крушевац, 01.02.2016