Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  28.01.2019
  22.01.2018
  25.01.2017
  23.01.2016
  28.01.2015
  13.05.2014
  31.01.2014
  06.11.2013
  26.07.2013

И Име и презиме

Име и презиме Милош Ненезић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
- Социјално-економски савет РС (Члан) Република Месечно 33.000,00 RSD 08.09.2012-
Генерални Директор Trayal Korporacija а.д. Крушевац - у реструктурирању Сопствени Месечно 140.000,00 RSD 10.01.2014-
Члан Одбора директора Trayal Korporacija а.д. Крушевац - у реструктурирању Јавни Месечно 44.883,00 RSD 10.01.2014-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, трособан, 92,82 м2 1/1 Откуп
Стан, двособан, 95 м2 1/1 Уговор о купопродаји
Гаража, , 16 м2 1/1 Уговор о купопродаји
Грађевинско земљиште, , 16 м2 1/1 Уговор о купопродаји
Стан, трособан, 100 м2 1/1 Предаја акција
Стан, четворособан, 128 м2 1/1 ортачка градња од 2006

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Акције и удели у правном лицу

Назив и седиште правног лица % акција; % број акција Номинална вредност
ТП Равниште АД Крушевац 6,64; 3839 11.517.000,00 RSD

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 28.01.2015