Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  18.03.2015
  14.05.2014
  23.12.2013
  24.01.2013
  30.10.2012
  29.06.2012
  24.01.2012
  31.12.2010

И Име и презиме

Име и презиме Небојша Зеленовић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Градоначелник Град Шабац Град Месечно 92.000,00 RSD 16.06.2014-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Шабац, 18.03.2015