Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  03.03.2017
  15.12.2014
  12.12.2012
  28.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме ПАНЕ ЈАНКОВИЋ

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан Општинског већа Општина Трстеник Општина Месечно 25.000,00 RSD 19.09.2014-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, -, 180 м2 1/2 Наследство
Стан, -, 62 м2 1/1 Наследство

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Рено сеник 2001 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Трстеник, 15.12.2014