Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  28.07.2017
  08.09.2016
  27.07.2016
  19.01.2016
  26.01.2015
  28.11.2014
  01.09.2014
  02.09.2013
  10.08.2012

И Име и презиме

Име и презиме Горан Кнежевић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан Одбора директора Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад Сопствени Месечно 1.079.920,00 RSD 01.07.2014-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, трособан, 98 м2 1/2 Куповина
Грађевинско земљиште, , 1000 м2 1/2 Куповина
Гаража, , 20 м2 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Reno Megan 2004 Куповина
Аутомобил Kia 2014 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Зрењанин, 01.09.2014