Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  21.12.2017
  14.07.2014
  29.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме Братислав Ташић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Председник Скупштине Општина Варварин Општина Месечно 39.992,00 RSD 13.06.2014-
- Средња школа Варварин (Професор) Република Месечно 45.000,00 RSD 11.05.2009-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Даеву Матиз 1999 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Варварин, 14.07.2014