Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  16.03.2018
  30.01.2018
  08.11.2017
  27.07.2017
  24.04.2014
  29.01.2014
  29.01.2013
  02.07.2012
  30.01.2012
  26.01.2011
  29.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме Ненад Поповић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република без примања 0,00 RSD 31.05.2012-16.04.2014

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, Трособан, 78,70 м2 1/1 Куповина
Земљиште, , 20 ари 1/1 Куповина
Стан, Двособан, 50,66 м2 1/1 Куповина
Гаража, , 11 м2 1/1 Куповина
Земљиште, , 27 ари 61 м2 1/1 Куповина
Земљиште, , 1 ха 38 ари 8 м2 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Чамац Речни чамац са мотором 2012 Куповина
Аутомобил Mercedes S 350 2013 Куповина
Аутомобил Шкода октавиа 2012 Куповина
Мотоцикл Becerly 350 2013 Куповина
Аутомобил BMW X5 2013 Куповина
Четвороточкаш Polaris 2013 Куповина
Ски санке Polaris FS 2013 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Акције и удели у правном лицу

Назив и седиште правног лица % акција; % број акција Номинална вредност
АБС Интернационал Лтд 100,00; 17100,00 EUR
Лианера Лтд 100,00; 2.000,00 EUR
АБС Рус, ОЈСЦ 100,00; 100.000,00 RUB
Внир, ОЈСЦ 100,00; 324987,00 RUB
АБС Аутоматион, ОЈСЦ 73,77; 58347310,00 RUB

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 24.04.2014