Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  13.03.2019
  24.01.2018
  10.11.2017
  07.05.2014

И Име и презиме

Име и презиме Виолета Лутовац Ђурђевић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Одборник Скупштина општине Варварин Општина Месечно 10.000,00 RSD 22.09.2013-
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 75.886,00 RSD 16.04.2014-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Рено Меган 2002 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Варварин, 07.05.2014