Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  17.11.2018
  31.01.2014
  13.09.2012

И Име и презиме

Име и презиме Бранислав Ристивојевић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Посланик Скупштина АП Војводине Покрајина Месечно 38.000,00 RSD 22.06.2012-
- Правни факултет у Новом Саду (Ванредни професор) Република Месечно 98.154,00 RSD 01.01.2013-
- Правни факултет у Новом Саду (Ванредни професор) Република Месечно 26.752,00 RSD 01.01.2013-
- Правни факултет у Новом Саду (Ванредни професор) Јавни Месечно 123.758,00 RSD 01.01.2013-
- Правни факултет у Новом Саду (Научно-истраживачка) Јавни Месечно 170.913,00 RSD -
- Правни факултет у Новом Саду (Јубиларна награда) Република Месечно 43.462,00 RSD -
- Правни факултет у Новом Саду (Накнада за рад у комисији за нострификацију) Република Једнократно 4.104,00 RSD -
- Правни факултет у Новом Саду (Службена путовања) Јавни Једнократно 20.015,00 RSD -
- Правни факултет у Новом Саду (превоз) Република Месечно 1.849,00 RSD -

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, двособан, 51 м2 1/1 Куповина
Стан, двособан, 46 м2 1/2 Куповина
Шума, , 2500 м2 1/1 Куповина
Гаража, , 12 м2 1/1 Куповина

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Мерцедес Е 200 2001 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Нови Сад, 31.01.2014