Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  10.11.2012
  26.01.2010

И Име и презиме

Име и презиме РАДОМИР МИЛУНОВИЋ

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Заменик Председника Општина Трстеник Општина Месечно 103.000,00 RSD 06.07.2012-
Члан управног одбора ТП Западна Морава Сопствени Месечно 8.000,00 RSD 01.06.2010-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, -, 34 м2 1/1 Уговор о поклону
Пословни простор, , 46 м2 1/1 Уговор о поклону

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Застава Скала 55 2006 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Трстеник, 10.11.2012