Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  29.12.2016
  09.11.2012

И Име и презиме

Име и презиме Миливоје Ерчевић

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Члан Општинског већа Општина Трстеник Општина Месечно 26.000,00 RSD 03.08.2012-
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Пензионер) Република Месечно 30.000,00 RSD 01.01.2002-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Кућа, -, 50 м2 1/1 Наследство
Кућа, -, 100 м2 1/1 Изградња
Њива, -, 1 ха 1/1 Наследство

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Фиат Пунто 2010 Куповина
Трактор ИМТ 539 1984 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Трстеник, 09.11.2012