Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  18.12.2018
  10.01.2018
  03.10.2017
  24.07.2017
  31.01.2017
  12.09.2016
  06.09.2016
  16.08.2016
  22.02.2016
  02.06.2014
  25.09.2013
  05.09.2012
  20.06.2012

И Име и презиме

Име и презиме АЛЕКСАНДАР ВУЛИН

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
Народни посланик Народна скупштина Републике Србије Република Месечно 105.000,00 RSD 31.05.2012-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, Трособан, 107 м2 1/2 Продја имовине

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 20.06.2012