Извештај имовине

Повратак

Списак извештаја

Приказан Датум извештаја
  02.07.2018
  30.01.2015
  26.05.2014
  20.12.2013

И Име и презиме

Име и презиме ГОРАН ВЕСИЋ

ИИ Приходи функционера из будEета и других јавних извора

Функција ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација Извор прихода Интервал Нето приход Валута Време обављања / од-до
- Град Београд (Помоћник Градоначелника-градски менаџер) Град Месечно 107.725,72 RSD 30.04.2014-
Члан комисије Влада Републике Србије (Приватно јавно партнерство) Република Месечно 0,00 RSD 29.01.2015-

ИИИ Непокретна имовина у земљи и иностранству

Врста, структура и површина ВласниDки удео Основ стицања
Стан, трособни, 112 м2 1/1 Наследство - поклон

Превозна средства која подлеEу регистрацији

Врста ствари Марка - тип Година производње Основ стицања
Аутомобил Шкода суперб 2008 Куповина

Депозити и штедни улози у банкама и другим финансијским организацијама у земљи и иностранству

Има   Нема  

Право коришћења стана за слуEбене потребе

Место Структура и површина Основ доделе Датум закљуDења
Датум и место Београд, 30.01.2015