Počinje primena Zakona o lobiranju

  U susret primeni Zakona o lobiranju, koja počinje u sredu 14. avgusta, Agencija za borbu protiv korupcije, donela je sve potrebne akte, među kojima su Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju, Pravilnik o programu obuke za lobiste i Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registra i posebne evidencije u postupku lobiranja, sa kojima bi zainteresovana pravna i fizička lica detaljno trebalo da se upoznaju.
Direktor Agencije Dragan Sikimić u više navrata je istakao značaj regulisanja lobiranja, kao vida prevencije korupcije, kao i da će sprovođenje nadležnosti Agencije, koje ona ima po zakonu, biti još jedno značajno sredstvo u borbi protiv korupcije.
Lobiranjem će moći da se bave domaća i pravna i fizička lica, koja su upisana u registar koji vodi Agencija, kao i strana fizička i pravna lica, ukoliko su upisani u registar svoje matične države, kao i u posebnu evidenciju stranih lobista koju vodi Agencija.
Agencija ističe da kandidati koji žele da se bave lobiranjem, moraju da prođu obuku, koju sprovodi Agencija, te da se lica koja su završila obuku za lobistu mogu upisati u Registar lobista samo ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje lobiranja, koji su propisani Zakonom. 

Počinje primena Zakona o lobiranju

  U susret primeni Zakona o lobiranju, koja počinje u sredu 14. avgusta, Agencija za borbu protiv korupcije, donela je sve potrebne akte, među kojima su Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju, Pravilnik o programu obuke za lobiste i Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registra i posebne evidencije u postupku lobiranja, sa kojima bi zainteresovana pravna i fizička lica detaljno trebalo da se upoznaju.
Direktor Agencije Dragan Sikimić u više navrata je istakao značaj regulisanja lobiranja, kao vida prevencije korupcije, kao i da će sprovođenje nadležnosti Agencije, koje ona ima po zakonu, biti još jedno značajno sredstvo u borbi protiv korupcije.
Lobiranjem će moći da se bave domaća i pravna i fizička lica, koja su upisana u registar koji vodi Agencija, kao i strana fizička i pravna lica, ukoliko su upisani u registar svoje matične države, kao i u posebnu evidenciju stranih lobista koju vodi Agencija.
Agencija ističe da kandidati koji žele da se bave lobiranjem, moraju da prođu obuku, koju sprovodi Agencija, te da se lica koja su završila obuku za lobistu mogu upisati u Registar lobista samo ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje lobiranja, koji su propisani Zakonom. 

Studijska poseta predstavnika Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga

Predstavnici Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga, na čelu sa komesarom Simonom Pehom, boravili su u dvodnevnoj studijskoj poseti institucijama za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji.
Tom prilikom posetili su i Agenciju za borbu protiv korupcije gde je održana obuka na temu “Prevencija korupcije u Hong Kongu” za 23 zaposlenih.
Drugog dana posete, na sastanku u Agenciji za borbu protiv korupcije, komesar Simon Peh i zamenik direktora Agencije Dejan Damnjanović razgovarali su o nastavku saradnje, razmeni iskustava u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije. Dogovorene su dalje aktivnosti u razvijanju programa za jačanje kapaciteta zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Narodna skupština usvojila Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.

U obraćanju narodnim poslanicima, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić naveo je najznačajnije rezultate Agencije u 2018. godini, kao i izazove sa kojima se u radu suočava.

Predstavio je podatke o postupcima u oblasti provere imovine, pozitivne trendove rešavanja o sukobu interesa, aktivnosti jačanja svesti funkcionera o obavezama iz domena prijave imovine i sukoba interesa, kao i mehanizme, koje je Agencija uvela u oblasti prevencije korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou.

Sikimić je istakao da prevencija korupcije predstavlja ključni segment delovanja Agencije, kao i da je, pored represije, stub uspešne borbe protiv korupcije svake države. Dodao je da je, upravo iz tog razloga, od suštinskog značaja odgovarajuća saradnja i koordinacija sa svim nadležnim organima i relevantnim akterima, kako na nacionalnom, tako i međunarodnom nivou.

Naglasio je i da je Agencija dobila podršku nadležnih institucija Republike Srbije, imajući u vidu nove i proširene nadležnosti, koje će imati po početku primene Zakona o lobiranju i Zakona o sprečavanju korupcije.

Ukazujući na uspešnu i intenziviranu međunarodnu saradnju, podsetio je da je Agencija izabrana za jednog od dva potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije, koju čine antikorupcijske institucije iz 19 zemalja, kao i da Republika Srbija više nije među državama, koje se nalaze u “globalno nezadovoljavajućem” režimu u smislu usklađenosti sa preporukama Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO).

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija