Obaveštenje o održavanju obuke za lobiste

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije odredio je održavanje Prve obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 17. do 18. februara 2021. godine.
Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za sprečavanje korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID -19, obuka organizovati u grupama od najviše 15 kandidata.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u narednim terminima i o tome obavestiti podnosioce.
Takođe, u slučaju promena epidemioloških okolnosti, Agencija ostavlja mogućnost otkazivanja održavanja navedene obuke, u cilju poštovanja eventualnih izmena mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID -19.

Rok za podnošenje zahteva je do 06.02.2021. godine.

Obaveštenje o održavanju obuke za lobiste

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije odredio je održavanje Prve obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 17. do 18. februara 2021. godine.
Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za sprečavanje korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID -19, obuka organizovati u grupama od najviše 15 kandidata.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u narednim terminima i o tome obavestiti podnosioce.
Takođe, u slučaju promena epidemioloških okolnosti, Agencija ostavlja mogućnost otkazivanja održavanja navedene obuke, u cilju poštovanja eventualnih izmena mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID -19.

Rok za podnošenje zahteva je do 06.02.2021. godine.

Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu

Projekat je sproveden na području opštine Bečej, a finansijski je podržan iz budžeta RS preko Agencije za sprečavanje korupcije.

Na mestu gde su vlast i moć najbliže građanima, u jedinicama lokalne samouprave, mogućnosti i potreba za građanskim učešćem u svim aspektima javnog života su najveće, a rezultati najvidljiviji.

Učešće građana u kreiranju javnih politika jedan je od stubova najrazvijenijih demokratija. To je osnovni demokratski standard i jedno od temeljnih načela Saveta Evrope.

Nedostatak ozbiljnih građanskih inicijativa, nizak nivo učešća građana u javnim politikama, nedostatak građanskog monitoringa i kontrole javnih poslova predstavlja realan rizik za nastanak koruptivnog ponašanja i radnji.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija