Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“

 Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, su danas, u velikoj sali Skupštine Grada Beograda, organizovali obuku na temu “Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“. Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji.

Obuke su namenjene funkcionerima, koji vrše javne funkcije u organima jedinice lokalne samouprave (odbornicima, sekretarima skupštine opštine, predsednicima opština, zamenicima predsednika opština, članovima opštinskog veća i načelnicima opštinske uprave), kao i funkcionerima, koji vrše javne funkcije u organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (direktorima, članovima upravnog i nadzornog odbora i članovima školskog odbora).

Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“

 Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, su danas, u velikoj sali Skupštine Grada Beograda, organizovali obuku na temu “Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“. Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji.

Obuke su namenjene funkcionerima, koji vrše javne funkcije u organima jedinice lokalne samouprave (odbornicima, sekretarima skupštine opštine, predsednicima opština, zamenicima predsednika opština, članovima opštinskog veća i načelnicima opštinske uprave), kao i funkcionerima, koji vrše javne funkcije u organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (direktorima, članovima upravnog i nadzornog odbora i članovima školskog odbora).

Podrška uspostavljanju etičke infrastrukture u javnoj upravi Republike Srbije

Posredstvom EU IPA 2013 projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” izrađene su Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet u javnu upravu Republike Srbije. Cilj smernica je da pruže konkretne predloge za izmenu nacionalnog normativnog i institucionalnog okvira, kojima bi bili ostvareni osnovni preduslovi za uspostavljanje sveobuhvatne i efikasne etičke infrastrukutre u javnoj upravi u Srbiji.
Zaštita integriteta javne uprave i promovisanje profesionalnog i odgovornog ponašanja javnih službenika zasnovanog na etičkim osnovama čini važan aspekt Akcionog plana za sprovođenje Strategije za reformu javne uprave za period 2018 – 2020. godine kojim je utvrđeno da je za dalji razvoj u ovoj oblasti potrebno uvesti službenike za etiku i integritet. Izradi smernica prethodila je uporedna analiza sistema u Sjedinjenim Američkim Državama, Holandiji i Hrvatskoj kao i nacionalnog normativnog okvira, koja je urađena u okviru istog projekta.

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu

U nastavku ciklusa obuka, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije seminarom u Beogradu nastavili su sa edukacijom terenskih posmatrača i koordinatora. U naredna tri dana, od 20 do 22. januara 2020. godine, polaznici seminara dobiće sve neophodne informacije za ispravan postupak izveštavanja o utrošenim sredstvima koje politički subjekti koriste u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa.

 

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija