Predsednik Republike nije prekršio Zakon o Agenciji

Povodom prijave podnete Agenciji za borbu protiv korupcije u vezi sa aktivnostima predsednika Republike u okviru kampanje „Budućnost Srbije“, Agencija saopštava da predsednik Republike nije prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Kako se u konkretnoj situaciji radi o vršenju ustavnih ovlašćenja predsednika Republike, a ne o aktivnostima vezanim za promociju političkih stranaka korišćenjem javnih resursa, Agencija je stava da u kampanji „Budućnost Srbije“ nije prekršen Zakon o Agenciji.

Pored toga, portal www.vucic.rs, na koji se poziva podnosilac prijave, nije javni resurs te objavljivanje informacija o kampanji „Budućnost Srbije“ ne predstavlja kršenje Zakona o Agenciji.

Predsednik Republike nije prekršio Zakon o Agenciji

Povodom prijave podnete Agenciji za borbu protiv korupcije u vezi sa aktivnostima predsednika Republike u okviru kampanje „Budućnost Srbije“, Agencija saopštava da predsednik Republike nije prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Kako se u konkretnoj situaciji radi o vršenju ustavnih ovlašćenja predsednika Republike, a ne o aktivnostima vezanim za promociju političkih stranaka korišćenjem javnih resursa, Agencija je stava da u kampanji „Budućnost Srbije“ nije prekršen Zakon o Agenciji.

Pored toga, portal www.vucic.rs, na koji se poziva podnosilac prijave, nije javni resurs te objavljivanje informacija o kampanji „Budućnost Srbije“ ne predstavlja kršenje Zakona o Agenciji.

Tužba protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja

Agencija za borbu protiv podnela je inicijativu Republičkom javnom tužiocu za podnošenje tužbe Upravnom sudu protiv Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 071-01-2548/2018-03 od 03.12.2018. godine.

Navedenim rešenjem Poverenika naloženo je Agenciji da se Milici Šarić, novinarki CINS, omogući uvid u tražene kopije blanko menice, ugovora o jemstvu, zaloge u vidu hipoteke i druge dokumente, koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe izbora u 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godini.

S obzirom na to da je prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dovoljno da postoji mogućnost nastupanja teških posledica po interese zaštićene zakonom, očigledno je da je poverenik prilikom donošenja tog rešenja nepravilno primenio navedeni zakon.

Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera – podsetnik

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 01.03.2019. godine.

Obrazac navedene evidencije dostupan je na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) pod nazivom: „Obrazac kataloga poklona“, koji je potrebno popuniti na način kako je predviđeno u Uputstvu za popunjavanje formulara izveštaja o funkciji i poklonima, a koje možete preuzeti na sajtu Agencije u baneru Uputstva i smernice.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija