Izjava Dragana Sikimića, direktora Agencije za borbu protiv korupcije: „Država podržala jačanje kapaciteta Agencije“

Odluka nadležnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije da odobri Agenciji 49 novih radnih mesta konkretna je podrška države Agenciji i borbi protiv korupcije. Ova odluka je direktna potvrda rešenosti države toj borbi. Efikasnija borba protiv korupcije je i opravdano očekivanje svih građana Srbije. Sa svoje strane Agencija će kao i do sada dati svoj maksimum da ispuni ta očeklivanja. Trenutno u Agenciji radi 81 osoba, što predstavlja popunjenost od oko 50% po usvojenoj sistematizaciji. Sa novim ljudima, Agencija može obećati…

Sastanak čelnika Transparentnost – Srbija i Agencije

Predsednik i programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija, profesor Vladimir Goati i Nemanja Nenadić, odazvali su se pozivu na sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Dragana Sikimića, radi razmatranja mogućnosti za saradnju.

Između ostalog, govorilo se o donošenju i praćenju lokalnih antikorupcijskih planova, predlozima za unapređenje nacrta Zakona o sprečavanju korupcije, pripremama Agencije za početak primene Zakona o lobiranju i potrebi da se obezbedi javnost podataka o lobiranju, ispunjavanju preporuka koje je Srbija dobila od međunarodnih organizacija (Evropska komisija, ODIHR, GRECO), potrebi da Narodna skupština razmotri godišnje izveštaje o radu Agencije i efekte primene Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2013-2018, kao i inicijativi TS za uređivanje kampanje u vezi sa referendumom.

 

Agencija iznenađena reakcijom Rodoljuba Šabića

Kod donošenja odluke Agencija je imala u vidu činjenice objavljene na internet prezentaciji Transparentnost, da je Rodoljub Šabić u vreme dok je obavljao funkciju Poverenika sa pomenutom organizacijom sarađivao na projektima, odlučivao o njihovim pravima i obavezama kao tražioca informacija…

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija