Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa regionalnom savetnicom Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC) Virhinijom de Abaho Markes (Virginia de Abajo Marqués), zaduženom za oblast povraćaja dobara i međunarodne saradnje.
Na sastanku je bilo reči o saradnji Agencije i UNODC, u skladu sa Regionalnim programom za jugoistočnu Evropu za period 2020-2023, kao i o dosadašnjoj praksi u borbi protiv korupcije u rizičnim oblastima. Tom prilikom istaknut je značaj i povezanost pitanja borbe protiv korupcije, pranja novca i terorizma. Utvrđeni su i dalji koraci i aktivnosti, koje će doprineti ostvarivanju zajedničkih ciljeva u domenu prevencije i suzbijanja korupcije. 

Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa regionalnom savetnicom Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC) Virhinijom de Abaho Markes (Virginia de Abajo Marqués), zaduženom za oblast povraćaja dobara i međunarodne saradnje.
Na sastanku je bilo reči o saradnji Agencije i UNODC, u skladu sa Regionalnim programom za jugoistočnu Evropu za period 2020-2023, kao i o dosadašnjoj praksi u borbi protiv korupcije u rizičnim oblastima. Tom prilikom istaknut je značaj i povezanost pitanja borbe protiv korupcije, pranja novca i terorizma. Utvrđeni su i dalji koraci i aktivnosti, koje će doprineti ostvarivanju zajedničkih ciljeva u domenu prevencije i suzbijanja korupcije. 

Način podnošenja Izveštaja o troškovima izborne kampanje

Obaveštavaju se politički subjekti da Izveštaje o troškovima izborne kampanje dostavljaju putem novog aplikativnog softvera.
Izveštaji se podnose putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u web formi, a prema ranije objavljenom  Uputstvu .
Pozivaju se politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji a još uvek nemaju korisnički nalog da dostave Agenciji na mejl finansiranje.ps@acas.rs sledeće podatke: 1) naziv političkog subjekta; 2) imejl adresu; 3) ime i prezime ovlašćenog lica i broj telefona; 4) mesto i adresu političkog subjekta i 5) veb sajt političkog subjekta.
Svi politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji, dužni su da Agenciji podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata. Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije ističe 04. avgusta 2020. godine. Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine ističe 01. avgusta 2020. godine.

Predstavnici Agencije na konferenciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme

Na poziv Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES), predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na virtuelnoj konferenciji o borbi protiv korupcije u svetlu pandemije COVID-19 virusa.

Na konferenciji su predstavljeni mehanizmi sprečavanja korupcije i praksa Agencije u oblastima posebno podložnim korupciji, među kojima su trošenje javnih sredstava, finansiranje političkih aktivnosti i javne nabavke, kao i mogući odgovori na izazove, uzrokovane pandemijom.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija