Direktor Agencije izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić izabran je za jednog od dva potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije na sastanku, održanom na marginama plenarnog zasedanja Grupe država protiv korupcije (GRECO) u Strazburu. Mrežom će predsedavati Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije, a drugi potpredsednik predstavljaće Agenciju za borbu protiv korupcije Republike Francuske.

Mreža institucija za prevenciju korupcije osnovana je u oktobru 2018. godine. Deklaraciju o osnivanju su, pored Srbije, potpisali i predstavnici antikorupcijskih institucija iz Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Danske, Estonije, Francuske, Grčke, Italije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Benina.

Mreža je, između ostalog, usmerena na promovisanje prikupljanja i razmene informacija, kao i dobrih praksi među institucijama za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Direktor Agencije izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić izabran je za jednog od dva potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije na sastanku, održanom na marginama plenarnog zasedanja Grupe država protiv korupcije (GRECO) u Strazburu. Mrežom će predsedavati Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije, a drugi potpredsednik predstavljaće Agenciju za borbu protiv korupcije Republike Francuske.

Mreža institucija za prevenciju korupcije osnovana je u oktobru 2018. godine. Deklaraciju o osnivanju su, pored Srbije, potpisali i predstavnici antikorupcijskih institucija iz Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Danske, Estonije, Francuske, Grčke, Italije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Benina.

Mreža je, između ostalog, usmerena na promovisanje prikupljanja i razmene informacija, kao i dobrih praksi među institucijama za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Usvojen Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji

Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu doneo je 27. novembra 2018. godine odluku, kojom se daje saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije.

Novim Pravilnikom Agenciji će biti omogućeno značajno povećanje broja zaposlenih Agencije, koja će, po njegovom stupanju na snagu, organizovati konkurse za popunjavanje slobodnih radnih mesta.

Studijska poseta ukrajinskim antikorupcijskim institucijama

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, na čelu sa direktorom Agencije Draganom Sikimićem, boravili su u studijskoj poseti ukrajinskim antikorupcijskim institucijama, sa ciljem razmene iskustva i dobrih praksi sa srodnim institucijama na polju prevencije i borbe protiv korupcije. Tom prilikom sastali su se sa najvišim predstavnicima Nacionalnog antikorupcijskog biroa, Nacionalne agencije za prevenciju korupcije, kao i Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije.

Sa direktorom Nacionalne agencije za prevenciju korupcije Oleksandrom Mangulom dogovoreno je i zaključivanje Sporazuma o saradnji, imajući u vidu srodne nadležnosti dveju institucija u oblasti prevencije korupcije, sukoba interesa, kontrole imovine i kontrole finansiranja političkih aktivnosti.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija