Konsultativna radionica sa predstavnicima GOPAC i nezavisnim institucijama

Ključni rezultati i preporuke iz Godišnjeg izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu predstavljeni su na konsultativnoj radionici sa nezavisnim državnim organima, koju je organizovala Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u okviru projekta “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”, a uz podršku Ambasade Švajcarske i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Na radionici su, pored poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, članova GOPAC-a i predstavnika Agencije, učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predsednica GOPAC-a u Srbiji Dubravka Filipovski naglasila je da su među prioritetnim oblastima GOPAC-a saradnja sa nezavisnim državnim organima, razmena informacija, kao i detaljno razmatranje i praćenje njihovih preporuka. Posebno je istaknut značaj saradnje sa Agencijom u kontekstu nadzora nad trošenjem javnih sredstava i uspešne borbe protiv korupcije.

http://gopacnetwork.org/
https://gopacsrbija.wordpress.com/

Konsultativna radionica sa predstavnicima GOPAC i nezavisnim institucijama

Ključni rezultati i preporuke iz Godišnjeg izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu predstavljeni su na konsultativnoj radionici sa nezavisnim državnim organima, koju je organizovala Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u okviru projekta “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”, a uz podršku Ambasade Švajcarske i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Na radionici su, pored poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, članova GOPAC-a i predstavnika Agencije, učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predsednica GOPAC-a u Srbiji Dubravka Filipovski naglasila je da su među prioritetnim oblastima GOPAC-a saradnja sa nezavisnim državnim organima, razmena informacija, kao i detaljno razmatranje i praćenje njihovih preporuka. Posebno je istaknut značaj saradnje sa Agencijom u kontekstu nadzora nad trošenjem javnih sredstava i uspešne borbe protiv korupcije.

http://gopacnetwork.org/
https://gopacsrbija.wordpress.com/

Poseta ambasadora Ukrajine Agenciji za borbu protiv korupcije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Ukrajine Oleksandrom Aleksandrovičem.

Ambasador Aleksandrovič predstavio je sistem za borbu protiv korupcije u Ukrajini, uključujući i institucije nadležne za prevenciju korupcije, kao i antikorupcijske sudove i tužilaštva.

Direktor Sikimić ukazao je na ključne nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kao i na značaj jačanja mehanizama prevencije korupcije i međunarodne saradnje u toj oblasti. Imajući to u vidu, na sastanku su razmotrene i mogućnosti uspostavljanja saradnje između Agencije i srodnih institucija iz Ukrajine.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija