Konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima, Agencija za sprečavanje korupcije organizuje u četvrtak, 29. oktobra 2020., konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 1. septembra ove godine.

Na sastanku će se, osim o zakonskim novinama, razgovarati o unapređenju saradnje sa civilnim društvom i medijima, radi što uspešnije prevencije korupcije i podrške projektima, inicijativama i proaktivnom delovanju građanskog društva i medija.

Konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima, Agencija za sprečavanje korupcije organizuje u četvrtak, 29. oktobra 2020., konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 1. septembra ove godine.

Na sastanku će se, osim o zakonskim novinama, razgovarati o unapređenju saradnje sa civilnim društvom i medijima, radi što uspešnije prevencije korupcije i podrške projektima, inicijativama i proaktivnom delovanju građanskog društva i medija.

Počeo program stažiranja u Agenciji

Agencija za sprečavanje korupcije i ove godine učestvuje u programu stažiranja za mlade profesionalce iz jugozapadne Srbije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Izabrani stažisti će u narednih šest meseci imati priliku da se upoznaju sa nadležnostima i radom Agencije za sprečavanje korupcije, Kancelarije za javne nabavke, Narodne skupštine, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Program stažiranja deo je projekta učenja prava, koji finansira Misija SAD pri OEBS-u.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija