Agencija podnela Skupštini godišnji Izveštaj o radu za 2019.

  Agencija za borbu protiv korupcije podnela je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije redovan godišnji Izveštaj o radu, za 2019. godinu. Izveštaj daje pregled mehanizama za sprečavanje korupcije i predloge za njihovo osnaživanje kako bi se sveobuhvatno unapredile antikorupcijske aktivnosti, mehanizmi i mere.
U izveštajnom periodu Agencija je ostvarila bolje rezultate i efikasnije primenila preventivne mehanizme što je dovelo, između ostalog, do jačanja ličnog integriteta funkcionera, kao i do jačanja institucionalnog integriteta.
S obzirom na to, da je usled vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID19 ustanovljen poseban režim rada državnih organa pa tako i Agencije, obaveštavamo zainteresovane da ćemo na sva pitanja u vezi sa podacima iz Izveštaja odgovarati u zavisnosti od konkretnih prilika i mogućnosti.

Agencija podnela Skupštini godišnji Izveštaj o radu za 2019.

  Agencija za borbu protiv korupcije podnela je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije redovan godišnji Izveštaj o radu, za 2019. godinu. Izveštaj daje pregled mehanizama za sprečavanje korupcije i predloge za njihovo osnaživanje kako bi se sveobuhvatno unapredile antikorupcijske aktivnosti, mehanizmi i mere.
U izveštajnom periodu Agencija je ostvarila bolje rezultate i efikasnije primenila preventivne mehanizme što je dovelo, između ostalog, do jačanja ličnog integriteta funkcionera, kao i do jačanja institucionalnog integriteta.
S obzirom na to, da je usled vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID19 ustanovljen poseban režim rada državnih organa pa tako i Agencije, obaveštavamo zainteresovane da ćemo na sva pitanja u vezi sa podacima iz Izveštaja odgovarati u zavisnosti od konkretnih prilika i mogućnosti.

Nova pravila u vezi sa rokovima u upravnim postupcima

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, broj 41 od 24. marta 2020. godine.
S obzirom na to da Agencija za borbu protiv korupcije u svom radu postupa po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, obaveštavamo političke subjekte, funkcionere kao i pravna lica u kojima funkcioneri vrše funkcije da će Agencija računati rokove u skladu sa ovom Uredbom.

Nova pravila u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja

Stupanjem na snagu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, broj 31/2020, Agencija je svoj rad prilagodila novonastaloj situaciji i blagovremeno preduzela sve mere za održavanje njegovog kontinuiteta. Istovremeno, dužna je da prati i postupa po instrukcijama nadležnih državnih organa.
S tim u vezi, u skladu sa najnovijim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 53-2561/2020 od 16. marta 2020. godine koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 35/2020 od 18. marta 2020. godine Agencija obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja.
Obaveštavamo vas i pozivamo da u narednom periodu koristite druge dostupne kanale za komunikaciju s Agencijom i to:
telefonski kontakt: +381 11 4149 101, mobilni broj: 069 33 77 246 i
elektronsku poštu: office@acas.rs
Računamo na vaše razumevanje i saradnju u zajedničkoj borbi za očuvanje javnog zdravlja.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija