Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova.
Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za borbu protiv korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS, br. 23/2020,…73/2020) i merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19, obuka organizovati u manjim grupama do najviše 10 kandidata.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u više termina i o tome obavestiti podnosioce zahteva.
Takođe, u slučaju promena epidemioloških okolnosti, Agencija ostavlja mogućnost odlaganja održavanja navedene obuke, u cilju poštovanja eventualnih izmena mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19.
Rok za podnošenje zahteva je do 22.06.2020. godine.

Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova.
Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za borbu protiv korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS, br. 23/2020,…73/2020) i merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19, obuka organizovati u manjim grupama do najviše 10 kandidata.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u više termina i o tome obavestiti podnosioce zahteva.
Takođe, u slučaju promena epidemioloških okolnosti, Agencija ostavlja mogućnost odlaganja održavanja navedene obuke, u cilju poštovanja eventualnih izmena mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19.
Rok za podnošenje zahteva je do 22.06.2020. godine.

Prijave eventualnih povreda Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti tokom izborne kampanje

Od dana kada je Republička izborna komisija proglasila nastavak izbornih radnji, Agencija za borbu protiv korupcije postupa po prijavama, koje ukazuju na eventualne povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Zakonske odredbe, u vezi sa postupanjem i odlučivanjem u ovom periodu, obavezuju Agenciju na poštovanje roka od pet dana, u kome je dužna da odluči da li je došlo do povrede zakona i ukoliko jeste, da izrekne odgovarajuću meru.
Pored obaveze donošenja rešenja u kratkom roku, važno je istaći da se obaveza njegovog objavljivanja na vebsajtu Agencije, u roku od 24 časa od donošenja, odnosi samo na rešenja o povredi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u postupku vođenom protiv političke stranke odnosno koalicije i grupe građana. Kada se postupak vodi protiv funkcionera, ne postoji ovako definisana zakonska obaveza. U tom slučaju, Agencija će podnosioca prijave obavestiti po konačnosti rešenja, a javnost samo u pogledu onih mera, koje se po zakonu objavljuju.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija