• Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

  Danas je u prostorijama Agencije održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u praćenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije. Na sastanku su razmenjena mišljenja o mogućnostima alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje “Borba protiv korupcije”, za koje će Agencija u prvoj polovini maja raspisati javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva.

  Tokom diskusije učesnici su istakli nekoliko izazova u dosadašnjem praćenju sprovođenja strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije: nemogućnost dolaženja do podataka od nadležnih institucija, nedostatak analize kvaliteta mera sprovedenih na osnovu strateških dokumenata i pitanje promocije i uticaja koji alternativni izveštaji imaju u javnosti.

  Opširnije...
 • Podnošenje izveštaja o troškovima kampanje za predsedničke izbore do 20. maja

  Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji su imali kandidate na izborima za predsednika Republike da su, prema članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, dužni da podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

  Konačni rezultati izbora za predsednika Republike objavljeni su 20. aprila 2017. godine u “Službenom glasniku RS” broj 37/2017.

  Opširnije...
 • Agencija poziva instituciju Poverenika da izvrši uvid u predmet – Siniša Mali

  Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije kao nezavisni državni organ u poslednjih nekoliko meseci trpi kritike i pritiske povodom slučaja gradonačelnika Siniše Malog.

  Povodom saopštenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i njegovog obraćanja medijima, Agencija treći put poziva instituciju Poverenika da što pre izvrši uvid u predmet gradonačelnika Siniše Malog, kako bi se izbegle dalje tendenciozne i na činjenicama neutemeljene ocene o radu Agencije da štiti funkcionere.

  Opširnije...
 • OBAVEŠTENJE političkim subjektima u vezi sa podnošenjem godišnjeg finansijskog izveštaja

  Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, da su prema odredbi člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti dužni da podnesu Agenciji godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu do 15. aprila 2017. godine. Imajući u vidu da je poslednjeg dana roka subota, rok se pomera do prvog narednog radnog dana, odnosno do 18. aprila 2017. godine.

  Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja moguće je preuzeti na internet prezentaciji Agencije (u levom meniju – Uputstva i obrasci; u desnoj koloni – ELEKTRONSKI OBRASCI AGENCIJE).

  Opširnije...
 • Presedan je optuživati Agenciju

  Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije neopravdano se našla u situaciji da se brani što je podnela Izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog osnova sumnje da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali učinio određena krivična dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Umesto pozitivnih reakcija Agencija nailazi na osude i neosnovane spekulacije jednog dela javnosti, kao i institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što kod građana izaziva sumnju u rad nezavisnih organa.

  Opširnije...
Obaveštenja
Kalendar događaja
april 2017
Događaji

 • Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva Agencija za borbu protiv korupcije Carice Milice 1 Beograd 26. april 2017. godine 11:00-11:10 Uvodno obraćanje Agencija za borbu protiv korupcije 11:10-12:45 Predstavljanje ciljeva javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje […]



 • Seminar Plan integriteta 26.04.2017. godine, Ečka Hotel „Kaštel Ečka“ Novosadska br. 7 Predavači: Dragana Krunić, šef Odseka za planove integriteta   Zlatko Stojanović, mlađi savetnik u Odseku za planove integriteta; 10:00 – 10:15 Uvodna reč 10:15 – 11:30 Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj […]