Ciklus obuka: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“. Cilj obuke je da se obezbedi funkcionerima i zaposlenima u obrazovanju i vaspitanju da imaju neophodne sposobnosti i znanja za praćenje, razumevanje i primenu zakonske regulative i aktuelnih relevantnih propisa.

Prva od dvanaest predviđenih obuka održana je u Čačku, 28. marta 2018. godine, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Obuci je prisustvovalo 43 direktora i sekretara škola i predškolskih ustanova iz Moravičkog upravnog okruga.

Ciklus obuka: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“. Cilj obuke je da se obezbedi funkcionerima i zaposlenima u obrazovanju i vaspitanju da imaju neophodne sposobnosti i znanja za praćenje, razumevanje i primenu zakonske regulative i aktuelnih relevantnih propisa.

Prva od dvanaest predviđenih obuka održana je u Čačku, 28. marta 2018. godine, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Obuci je prisustvovalo 43 direktora i sekretara škola i predškolskih ustanova iz Moravičkog upravnog okruga.

Poseta ambasadora Kraljevine Holandije Agenciji za borbu protiv korupcije

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije Hendrikom van den Dolom i njegovim saradnicima.

Ambasador van den Dol naglasio je da je borba protiv korupcije ključni aspekt razvijanja i unapređenja vladavine prava, kao i ekonomskog razvoja zemlje. Dodao je i da će Kraljevina Holandija nastaviti da podržava Agenciju kroz programe i inicijative u oblasti vladavine prava, kao i projekte razmene dobrih praksi u borbi protiv korupcije.

Direktor Sikimić istakao je ulogu Agencije u procesu evropskih integracija Republike Srbije, kao i značaj unapređenja saradnje svih relevantnih institucija u borbi protiv korupcije, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Izrazio je i zahvalnost na programima stručnog usavršavanja Vlade Kraljevine Holandije u oblasti integriteta i prevencije korupcije, koje su pohađali zaposleni u Agenciji, kao i uverenje da će se uspešna saradnja nastaviti kroz razmenu iskustava sa srodnim holandskim institucijama.

Konačna Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta

 Agencija za borbu protiv korupcije je 19. februara raspisala javni poziv za izvođača za sprovođenje treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru. Komisija za izbor izvođača je na osnovu unapred definisanih kriterijuma u prvoj fazi selekcije kandidata izvršila ocenjivanje prijava i dizajna obuke, a u drugoj fazi izvođenje jednog dela obuke i rešavanje problemske situacije. Nakon isteka perioda za izjavu prigovora, formirana je konačna Lista bodovanja i rangiranja. Prvorangirani kandidat biće angažovan na osnovu ugovora o delu i sprovešće dva treninga za trenere u oblasti etike i integriteta za zaposlene u javnom sektoru do kraja 2018. godine.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija