Direktor Agencije ponovo izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije

  Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić ponovo je izabran za jednog od tri potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije na sastanku, održanom na marginama plenarnog zasedanja Grupe država protiv korupcije (GRECO) u Strazburu.
Mrežom će u 2020. godini predsedavati Agencija za borbu protiv korupcije Francuske, a druga dva potpredsednika biće Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Italije i Nacionalna agencija za čestitost, prevenciju i borbu protiv korupcije Maroka.
Mreža institucija za prevenciju korupcije osnovana je u oktobru 2018. godine. Čine je antikorupcijske institucije iz 23 države Evrope i sveta. 

Direktor Agencije ponovo izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije

  Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić ponovo je izabran za jednog od tri potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije na sastanku, održanom na marginama plenarnog zasedanja Grupe država protiv korupcije (GRECO) u Strazburu.
Mrežom će u 2020. godini predsedavati Agencija za borbu protiv korupcije Francuske, a druga dva potpredsednika biće Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Italije i Nacionalna agencija za čestitost, prevenciju i borbu protiv korupcije Maroka.
Mreža institucija za prevenciju korupcije osnovana je u oktobru 2018. godine. Čine je antikorupcijske institucije iz 23 države Evrope i sveta. 

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Međunarodnom konferencijom “Inovativni odgovori na aktuelne izazove u oblasti sprečavanja korupcije”, koja se održava 12. decembra u Beogradu, Agencija za borbu protiv korupcije obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije i deset godina rada Agencije za borbu protiv korupcije. Konferencija je realizovana uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Konferencija je usmerena na razmenu iskustva i dobrih praksi u oblasti prioritizacije provere imovine funkcionera, lobiranja, rada Mreže institucija za sprečavanje korupcije, kao i inovativnih rešenja u nedavno usvojenim propisima u oblasti sprečavanja korupcije.

„Neophodno je da koristimo postojeće mehanizme i dobre prakse, kao i potencijal inovativnih rešenja u oblasti sprečavanja korupcije, u čemu je saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou od ključnog značaja. Izazovi su svakog dana sve ozbiljniji, zbog čega treba da ulažemo kontinuirane napore da na njih na adekvatan način i odgovorimo“, naglasio je Dragan Sikimić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije.

„Korupcija izaziva zabrinost kako u Srbiji tako i u drugim zemljama OEBS-a. Iz tog razloga, razmena najboljih praksi zasnovana na regionalnom pristupu je ključna za borbu protiv ove pojave”, rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Andrea Oricio. “Mi radimo u duhu iskrenog partnerstva sa državnim institucijama i civilnim društvom, pomažući relevantnim zainteresovanim stranama u njihovim naporima u borbi protiv korupcije, jačajući njihove kapacitete i mehanizme koji imaju za cilj efikasno postupanje i prevenciju.”  

Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije

Povodom navodne umešanosti oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića u trgovinu oružjem između privrednog društva GIM d.o.o. Beograd i Holding korporacije „Krušik“ a.d. Valjevo, Agencija za borbu protiv korupcije izvršila je prethodnu proveru ispunjenosti uslova za pokretanje postupka zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U postupku provere Agencija je pribavila informacije od privrednog društva GIM d.o.o. Beograd; Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; Registra pravnih lica, koja se bave prometom oružja, delova za oružje i municije; Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Agencije za privredne registre.

Utvrđeno je da Branko Stefanović, otac ministra Nebojše Stefanovića, od osnivanja privrednog društva GIM, koje je osnovano kao privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i spoljnotrgovinski promet 31.10.1990. godine, nije vlasnik, zakonski zastupnik, nije bio zaposlen po osnovu ugovora o radu, kao ni po bilo kom drugom osnovu, niti je na bilo koji način angažovan u navedenom privrednom društvu. Ustanovljeno je i da Branko Stefanović nije bio osiguranik privrednog društva GIM.

Po izvršenom postupku provere, zaključeno je da kupovina naoružanja Krušika od strane privrednog društva GIM ne predstavlja sukob interesa ministra Nebojše Stefanovića, odnosno ne može da utiče na nepristrasno i nezavisno vršenje javne funkcije ministra, da ne postoji odnos zavisnosti, koji funkcioner mora da izbegava pri vršenju javne funkcije, niti je u suprotnosti sa njegovom obavezom da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

Imajući u vidu da je utvrđeno da ne postoji odnos zavisnosti, koji bi ministar Nebojša Stefanović, kao funkcioner, trebalo da izbegava pri vršenju javne funkcije, Agencija nije istraživala niti je analizirala formiranje cena naoružanja na tržištu.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija