Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о основама система образовања и васпитања

Нацртом закона нису, или нису у потпуности, обухваћене све потребне измене, на које је указано у Националној стратегији за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Ревидираном акционим планом за њено спровођење.

На пример, Нацртом закона није на адекватан начин уређена контрола управљања средствима која установе добијају од донација, спонзора, као и средствима добијених од родитеља и јединице локалне самоуправе, нити је обезбеђен одговарајући ниво транспарентности података о располагању установа финансијским средствима која се стичу из републичког буџета, буџета локалне самоуправе, односно приходима од проширене делатности.

...

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о основама система образовања и васпитања

Нацртом закона нису, или нису у потпуности, обухваћене све потребне измене, на које је указано у Националној стратегији за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Ревидираном акционим планом за њено спровођење.

На пример, Нацртом закона није на адекватан начин уређена контрола управљања средствима која установе добијају од донација, спонзора, као и средствима добијених од родитеља и јединице локалне самоуправе, нити је обезбеђен одговарајући ниво транспарентности података о располагању установа финансијским средствима која се стичу из републичког буџета, буџета локалне самоуправе, односно приходима од проширене делатности.

...

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о дуалном образовању

Нацртом закона се без одговарајућег образложења препушта значајна улога у области дуалног образовања Привредној комори Србије, која представља интересну и пословно-стручну организацију привредних субјеката. Иако се чини да би Министарство просвете, науке и технолошког развоја требало да има водећу улогу у овој области, Привредној комори је поверено да, без одговарајућих механизама контроле и/или сужавања дискреционих овлашћења, проверава испуњеност услова за извођење учења кроз рад код послодавца; спроводи обуку за инструкторе, реализује испит и издаје лиценцу инструктору, који има обавезу да оцењује рад ученика, те да именује квалификоване представнике послодаваца, који обавезно учествују при провери стечених компетенција током учења кроз рад.

...

Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији

Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим Планом и програмом рада, реализовала циклус семинара и обука у марту, априлу, мају и јуну 2017. године године у 10 градова и општина у Србији на тему: „Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“. Семинари су били намењени представницима државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Општи циљ ових обука је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма за спречавање корупције и других неправилности. Осим тога, циљеви су и упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са: појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика. Такође, користи се прилика за разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама, давањем могућности учесницима семинара да постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија