Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 (потпоглавље Борба против корупције)

У складу са Законом о спречавању корупције и Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, Агенција за спречавање корупције надзираће спровођење потпоглавља Борба против корупције Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

Имајући то у виду, уз подршку пројекта „Превенција и борба против корупције“ (IPA 2013), израђене су Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље Борба против корупције.

Смернице садрже правила, која ближе дефинишу одређивање обвезника извештавања о примени активности из Ревидираног Акционог плана; извештавање ових субјеката према Агенцији; извештавање Агенције према Народној скупштини; давање мишљења са препорукама Агенције појединачним носиоцима активности и давање иницијатива за измене и допуне Ревидираног Акционог плана.

Намењене су носиоцима активности – обвезницима извештавања о примени активности из Ревидираног Акционог плана и Агенцији, али и другим субјектима који су укључени у процес праћења спровођења овог документа.

Агенција ће све институције, укључене у потпоглавље Борба против корупције Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, о овом документу обавестити и писаним путем.

Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 (потпоглавље Борба против корупције)

У складу са Законом о спречавању корупције и Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, Агенција за спречавање корупције надзираће спровођење потпоглавља Борба против корупције Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

Имајући то у виду, уз подршку пројекта „Превенција и борба против корупције“ (IPA 2013), израђене су Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље Борба против корупције.

Смернице садрже правила, која ближе дефинишу одређивање обвезника извештавања о примени активности из Ревидираног Акционог плана; извештавање ових субјеката према Агенцији; извештавање Агенције према Народној скупштини; давање мишљења са препорукама Агенције појединачним носиоцима активности и давање иницијатива за измене и допуне Ревидираног Акционог плана.

Намењене су носиоцима активности – обвезницима извештавања о примени активности из Ревидираног Акционог плана и Агенцији, али и другим субјектима који су укључени у процес праћења спровођења овог документа.

Агенција ће све институције, укључене у потпоглавље Борба против корупције Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, о овом документу обавестити и писаним путем.

Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета

Агенција за спречавање корупције је почетком септембра 2020. године донела и објавила Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, као и Упутство за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у складу са Законом о спречавању корупције.

Како бисмо органима јавне власти помогли у спровођењу новоустановљене обавезе која се односи на едукацију запослених, Агенција је припремила Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета. У овом водичу су детаљније објашњени елементи обуке који могу изазвати недоумице или додатна питања и дате су инструкције и савети за извођење програма. Водич је намењен свим актерима укљученим у процес спровођења обуке и треба да допринесе унапређењу квалитета едукације у овој области.

Објављен Други извештај о усклађености са препорукама GRECO

Две препоруке Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO) су испуњене, 10 делимично испуњено и једна није испуњена, налаз је данас објављеног Другог извештаја GRECO о усклађености за Републику Србију у Четвртом кругу евалуације, који обухвата спречавање корупције у односу…

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија