Агенција за борбу против корупције уложиће приговор на извештај о прелиминарним налазима и закључцима парламентарних избора међународне посматрачке мисије ENEMO

Агенција ће приговором инсистирати да се коригују запажања и закључци о питањима која су из надлежности Агенције, и у коначној верзији извештаја тачно наведу активности и резултати које је Агенција током изборне кампање, поступајући у складу са Уставом и законима Републике Србије, спровела.
На тврдњу из прелиминарног извештаја да је Агенција током изборне кампање донела „само“ пет мера упозорења обавештавамо чланове посматрачке мисије али и јавност о чињеницама.
Агенција је поступила у законском року од пет дана, по све 43 пријаве злоупотребе јавне функције пристигле до дана избора. Поступци на основу шест пријава пристиглих током ове недеље, су у току. Агенција је утврдила повреду Закона о Агенцији у десет случајева, и због злоупотребе јавних ресурса препоручила разрешење са јавне функције једног градоначелника, председника општине и два директора јавних предузећа. Изрекла је и шест мера упозорења, градоначелнику, заменику градоначелника, председнику општине и тројици директора јавних установа.
Такође, примили смо и 37 пријава против политичких субјеката (од чега се пет пријава не односи на изборну кампању) и донели 20 решења којим смо утврдили непостојање основа за одлучивање о повреди закона док смо повреду закона утврдили на основу пет пријава. Поступци по седам пријава још увек су у току.
Током трајања изборне кампање Агенција је и путем медија упозоравала учеснике изборног процеса на недозвољене видове кампања и с тим у вези огласила се по питању вођења кампање на интернету, подели пакета хуманитарне помоћи као недозвољеног облика политичке промоције, висини дозвољених прилога политичким субјектима и другим темама за које ENEMO наводи као спорне.
На крају подсећамо, да су 120 посматрача Агенције за борбу ротив корупције и даље активни, и да свакодневно извештавају Агенцију о свим промотивним активностима, до проглашења коначних резултата избора. Извештај о финансирању изборне кампање Агенција ће јавно публиковaти у законском року.

Агенција за борбу против корупције уложиће приговор на извештај о прелиминарним налазима и закључцима парламентарних избора међународне посматрачке мисије ENEMO

Агенција ће приговором инсистирати да се коригују запажања и закључци о питањима која су из надлежности Агенције, и у коначној верзији извештаја тачно наведу активности и резултати које је Агенција током изборне кампање, поступајући у складу са Уставом и законима Републике Србије, спровела.
На тврдњу из прелиминарног извештаја да је Агенција током изборне кампање донела „само“ пет мера упозорења обавештавамо чланове посматрачке мисије али и јавност о чињеницама.
Агенција је поступила у законском року од пет дана, по све 43 пријаве злоупотребе јавне функције пристигле до дана избора. Поступци на основу шест пријава пристиглих током ове недеље, су у току. Агенција је утврдила повреду Закона о Агенцији у десет случајева, и због злоупотребе јавних ресурса препоручила разрешење са јавне функције једног градоначелника, председника општине и два директора јавних предузећа. Изрекла је и шест мера упозорења, градоначелнику, заменику градоначелника, председнику општине и тројици директора јавних установа.
Такође, примили смо и 37 пријава против политичких субјеката (од чега се пет пријава не односи на изборну кампању) и донели 20 решења којим смо утврдили непостојање основа за одлучивање о повреди закона док смо повреду закона утврдили на основу пет пријава. Поступци по седам пријава још увек су у току.
Током трајања изборне кампање Агенција је и путем медија упозоравала учеснике изборног процеса на недозвољене видове кампања и с тим у вези огласила се по питању вођења кампање на интернету, подели пакета хуманитарне помоћи као недозвољеног облика политичке промоције, висини дозвољених прилога политичким субјектима и другим темама за које ENEMO наводи као спорне.
На крају подсећамо, да су 120 посматрача Агенције за борбу ротив корупције и даље активни, и да свакодневно извештавају Агенцију о свим промотивним активностима, до проглашења коначних резултата избора. Извештај о финансирању изборне кампање Агенција ће јавно публиковaти у законском року.

Обавештење политичким субјектима

Обавештавају се политички субјекти да je од 15. марта 2020. године, пуштен у рад нови апликативни софтвер којим је измењен начин подношења годишњих финансијских извештаја (И1) и извештаја о трошковима изборних кампања (И2).
Извештаје о трошковима изборне кампање, политички субјекти ће подносити путем web линка http://www.acas.rs/awf/#/login пријавом на кориснички налог добијен од Агенције путем имејла, уносом података у web форми, а према Упутству које је објављено на web сајту Агенције за борбу против корупције.
Позивају се политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи, да ради креирања корисничког налога доставе Агенцији на мејл finansiranje.ps@acas.rs следеће податке: 1) назив политичког субјекта; 2) имејл адресу; 3) име и презиме овлашћеног лица и број телефона; 4) место и адресу политичког субјекта и 5) веб сајт политичког субјекта.
Сви политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи, дужни су да Агенцији поднесу извештај о трошковима изборне кампање, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата.

Пакети хуманитарне помоћи у изборној кампањи

Агенцијa за борбу против корупције указује политичким субјектима да подела промотивног материјала у виду пакета са животним намирницама, или основним хигијенским прибором, није предвиђенa Законом о финансирању политичких активности. Такође указујемо да су за овакве активности, законом установљени други облици удруживања грађана, и још једном позивамо политичке субјекте да промоцијом искључиво политичких програма и кандидата који ће га спровести, себи обезбеде изборну подршку.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија