Циклус обука: „Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“

 Представници Агенцијe за борбу против корупције, су данас, у великој сали Скупштине Града Београда, организовали обуку на тему “Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“. Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус обука у више градова и општина у Србији.

Обуке су намењене функционерима, који врше јавне функције у органима јединице локалне самоуправе (одборницима, секретарима скупштине општине, председницима општина, заменицима председника општина, члановима општинског већа и начелницима општинске управе), као и функционерима, који врше јавне функције у органима јавних предузећа, установа и других организација, чији је оснивач јединица локалне самоуправе (директорима, члановима управног и надзорног одбора и члановима школског одбора).

Циклус обука: „Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“

 Представници Агенцијe за борбу против корупције, су данас, у великој сали Скупштине Града Београда, организовали обуку на тему “Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“. Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус обука у више градова и општина у Србији.

Обуке су намењене функционерима, који врше јавне функције у органима јединице локалне самоуправе (одборницима, секретарима скупштине општине, председницима општина, заменицима председника општина, члановима општинског већа и начелницима општинске управе), као и функционерима, који врше јавне функције у органима јавних предузећа, установа и других организација, чији је оснивач јединица локалне самоуправе (директорима, члановима управног и надзорног одбора и члановима школског одбора).

Подршка успостављању етичке инфраструктуре у јавној управи Републике Србије

Посредством ЕУ ИПА 2013 пројекта “Превенција и борба против корупције” израђене су Смернице и препоруке за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије. Циљ смерница је да пруже конкретне предлоге за измену националног нормативног и институционалног оквира, којима би били остварени основни предуслови за успостављање свеобухватне и ефикасне етичке инфраструкутре у јавној управи у Србији.
Заштита интегритета јавне управе и промовисање професионалног и одговорног понашања јавних службеника заснованог на етичким основама чини важан аспект Акционог плана за спровођење Стратегије за реформу јавне управе за период 2018 – 2020. године којим је утврђено да је за даљи развој у овој области потребно увести службенике за етику и интегритет. Изради смерница претходила је упоредна анализа система у Сједињеним Америчким Државама, Холандији и Хрватској као и националног нормативног оквира, која је урађена у оквиру истог пројекта.

Обука посматрача изборних кампања у Београду

У наставку циклуса обука, представници Агенције за борбу против корупције семинаром у Београду наставили су са едукацијом теренских посматрача и координатора. У наредна три дана, од 20 до 22. јануара 2020. године, полазници семинара добиће све неопходне информације за исправан поступак извештавања о утрошеним средствима које политички субјекти користе у сврху јавног представљања учесника у изборима и њихових изборних програма.

 

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија