Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета

Агенција за спречавање корупције је почетком септембра 2020. године донела и објавила Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, као и Упутство за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у складу са Законом о спречавању корупције.

Како бисмо органима јавне власти помогли у спровођењу новоустановљене обавезе која се односи на едукацију запослених, Агенција је припремила Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета. У овом водичу су детаљније објашњени елементи обуке који могу изазвати недоумице или додатна питања и дате су инструкције и савети за извођење програма. Водич је намењен свим актерима укљученим у процес спровођења обуке и треба да допринесе унапређењу квалитета едукације у овој области.

Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета

Агенција за спречавање корупције је почетком септембра 2020. године донела и објавила Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, као и Упутство за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у складу са Законом о спречавању корупције.

Како бисмо органима јавне власти помогли у спровођењу новоустановљене обавезе која се односи на едукацију запослених, Агенција је припремила Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета. У овом водичу су детаљније објашњени елементи обуке који могу изазвати недоумице или додатна питања и дате су инструкције и савети за извођење програма. Водич је намењен свим актерима укљученим у процес спровођења обуке и треба да допринесе унапређењу квалитета едукације у овој области.

Објављен Други извештај о усклађености са препорукама GRECO

Две препоруке Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO) су испуњене, 10 делимично испуњено и једна није испуњена, налаз је данас објављеног Другог извештаја GRECO о усклађености за Републику Србију у Четвртом кругу евалуације, који обухвата спречавање корупције у односу…

Одржан први вебинар намењен представницима јединица локалне самоуправе „Новине у Закону о спречавању корупције“

Данас је у организацији Агенције за спречавање корупције уз подршку ЕУ пројекта „Превенција и борба против корупције“ одржан први од укупно три вебинaра намењен представницима јединица локалне самоуправе из Јужнобачког, Јужнобанатског, Севернобачког, Севернобанатског, Средњебанатског, Сремског и Западнобачког Управног округа.

Агенција настоји да учесницима (кроз појашњења одредби Закона о спречавању корупције који је почеo да се примењује 1. септембра 2020. године) пружи информације о бројним законским новинама које ће бити корисне и важне за њихов даљи рад, посебно у области спречавања сукоба интереса и пријаве имовине и прихода.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија