Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije povodom tvrdnji novinarke Dragane Sotirovski da joj je prećeno

Služba za rešavanje sukoba int.
19/06/2012
Pres decembar 2013.
13/01/2014

Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije povodom tvrdnji novinarke Dragane Sotirovski da joj je prećeno

print

Agencija za borbu protiv korupcije apeluje na sve nadležne organe da hitno preispitaju tvrdnje da je Ljiljana Isaković, direktorka Specijalne bolnice „Sokobanja“, pretila Dragani Sotirovski, dopisnici RTC iz Niša, jer je izveštavala o korupciji i drugim nezakonitostima u ovoj ustanovi.

Eventualna istinitost ovih tvrdnji narušila bi ugled javne funkcije i ugrozila poverenje građana u njeno savesno i odgovorno obavljanje, a svakako bi stvorila utisak da Ljiljana Isaković javnu funkciju vrši na način koji može ugroziti i zaposlene u Specijalnoj bolnici „Sokobanja“ kojima je Agencija za borbu protiv korupcije dala status uzbunjivača, jer su u dobroj veri prijavili sumnju na korupciju u ustanovi u kojoj rade.

Radi ocene da li u slučaju Specijalne bolnice „Sokobanja“ postoji osnovana sumnja da je učinjeno neko krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti Agencija za borbu protiv korupcije prosledila je podnetu predstavku nadležnom javnom tužilaštvu.