Правни став Одбора Агенције

Правни став Одбора Агенције

print

На седници одржаној 28. новембра 2012. године, Одбор Агенције за борбу против корупције усвојио је правни став о обавези функционера да, осим података о својим акцијама и уделима у правном лицу, пријави и податке о акцијама и уделима које то правно лице има у другим правним лицима. Овај правни став биће објављен на веб сајту Агенције.

Одбор Агенције дуже време ради на припреми текста нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, који ће у кратком року бити достављен Влади Републике Србије.

Правни став