Даница Маринковић

 

Рођена 1951. године у Босанском Броду, Република Српска.

ОБРАЗОВАЊЕ

Основна школа у Скопљу

Средња педагошка гимназија у Скопљу

Правни факултет Универзитета у Скопљу

Правосудни испит у Скопљу 01.06.1976. године

РАДНО ИСКУСТВО

Општински суд Скопље 2 01.08.1975. – 01.09.1975.

Радно место: Судијски приправник

Привредни суд у Приштини 01.09.1975. – 31.05.1976.

Радно место: Судијски приправник

Врховни суд Косова и Метохије у Приштини 01.09.1976. – 30.06.1984.

Радно место: Стручни сарадник (управна материја)

Окружни суд у Приштини 01.07.1984. – 31.12.2005.

Радно место: Судија (кривична материја)

Окружни суд у Крагујевцу 01.01.2006. – 31.12.2009.

Радно место: Истражни судија и члан другостепеног кривичног већа (припрема и израда

судских одлука)

Апелациони суд у Крагујевцу 30.07.2010. – 02.04.2016.

Радно место: Судија (кривична материја – члан, а касније и председник кривичног већа)

У старосној пензији од 02.04.2016. године.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Сетрификати за стручно усавршавање из области кривичне материје, малолетничке

деликвенције, европске конвенције за заштиту људских права и др.