Vođenje registara i posebnih evidencija

Najčešće povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u vezi vođenja registara i posebnih evidencija koje vodi Agencija:

  • član 36 = kašnjenje pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki
  • član 43 stav 1 = kašnjenje organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu
  • član 43 stav 2 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju
  • član 43 stav 4 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije
  • član 44 stav 1= kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena

Statistička analiza postupaka povrede Zakona o Agenciji (januar 2013 – decembar 2016)


Statistička analiza kataloga poklona za 2018. godinu

 Statistička analiza kataloga poklona za 2017. godinu

Statistička analiza kataloga poklona za 2016. godinu

Statistička analiza kataloga poklona za 2015. godinu

Statistička analiza kataloga poklona za 2014. godinu