Вођење регистара и посебних евиденција

Најчешће повреде Закона о Агенцији за борбу против корупцијe у вези вођења регистара и посебних евиденција које води Агенција:

  • члан 36 = кашњење правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки
  • члан 43 став 1 = кашњење органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу
  • члан 43 став 2 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију
  • члан 43 став 4 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције
  • члан 44 став 1= кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена

Статистичка анализа поступака повреде Закона о Агенцији (јануар 2013 – децембар 2016)


Статистичка анализа каталога поклона за 2018. годину

 Статистичка анализа каталога поклона за 2017. годину

Статистичка анализа каталога поклона за 2016. годину

Статистичка анализа каталога поклона за 2015. годину

Статистичка анализа каталога поклона за 2014. годину