Вођење регистара и посебних евиденција

Најчешће повреде Закона о Агенцији за борбу против корупцијe у вези вођења регистара и посебних евиденција које води Агенција:

  • члан 36 = кашњење правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки
  • члан 43 став 1 = кашњење органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу
  • члан 43 став 2 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију
  • члан 43 став 4 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције
  • члан 44 став 1= кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена

Статистичка анализа поступака повреде Закона о Агенцији (јануар 2013 – децембар 2016)


Статистичка анализа каталога поклона за 2017. годину

Статистичка анализа каталога поклона за 2016. годину

pdf_smallpdf_small Статистичка анализа каталога поклона за 2015. годину

Статистичка анализа каталога поклона за 2014. годину