Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava – Šesti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva (objavljen 30. aprila 2015)

Izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju
26/06/2015
Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
27/06/2015

Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava – Šesti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva (objavljen 30. aprila 2015)

print
Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Zapisnik sa sastanka Konkursne komisije 03.06.2015.

Zapisnik sa listom vrednovanja i rangiranja predloga projekata 12.06.2015.

Konačna lista vrednovanja i rangiranja projekata 26.06.2015.

Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava 29.06.2015.

Zaključak o ispravci tehničke greške